Malá Studená dolina

Stiahni si sprievodcu vo formáte PDF: MalaStudenaDolina_v2.2.pdf

Popis oblasti
Malá Studená dolina sa nachádza vo východnej časti Vysokých Tatier. Patrí k najnavštevovanejším tatranským dolinám nielen v lete ale i v zime, keďže je ako jedna z mála dolín povolená pre skialpinistov a ostatných milovníkov zimných športov. V dolnej časti (ešte v lese) sa nachádza Zamkovského chata (1475 m), v hornej časti doliny nad Veľkým hangom je známa Téryho chata (2015 m).
Východné ohraničenie doliny tvorí (zdola) Veľká Lomnická veža, ktorú od Lomnického štítu (2634 m) oddeľuje Lomnické sedlo (2190 m), z ktorého spadá do Malej Studenej doliny známy "Filmársky žľab". Za Lomnickým štítom nasleduje masív Pyšného štítu (2621 m), ktorý v spodnej časti vytvára Mačací kotol. Záver východného hrebeňa tvorí Spišský štít (2481 m), Baranie sedlo (2389 m), ktoré je zároveň prechodom do susednej Veľkej Zmrzlej doliny, a Baranie rohy (2526 m).
Zo západu dolinu ohraničuje Prostredný hrebeň s krásnym dominantným Prostredným hrotom (resp. Stredohrotom, 2441 m), ktorý oddeľuje Veľkú Studenú dolinu od Malej. Hrebeň ďalej pokračuje Žltou vežou a Priečnym sedlom (2352 m), ktoré tvorí hlavný prechod medzi Veľkou a Malou Studenou dolinou. Za Priečnym sedlo nasleduje Široká veža (2461 m) a Sedielko (2372 m), ktoré ju oddeľuje od Malého Ľadového štítu a spolu vytvárajú sektor Malej Studenej doliny - Dolinku pod Sedielkom, v ktorej sa nachádza aj Modré pleso (najvyššie položené tatranské pleso).
Nasleduje sektor Ľadových štítov tvorený Malým Ľadovým štítom (2603 m), ktorý je od Ľadového štítu (2627 m) oddelený Ľadovou štrbinou (cca 2585 m). Za SV hrebeňom Ľadového štítu ďalej nasleduje Ľadová priehyba a Zadný Ľadový štít (2512 m). Záver Malej Studenej doliny tvorí Snehový štít (2464 m) a Ľadové sedlo.

Prístup
Východiskovým bodom pre vstup do doliny je Hrebienok (1285 m), na ktorý sa dá dostať zo Starého Smokovca (1010 m) buď pozemnou lanovkou alebo po zjazdovke (príp. sánkarskej dráhe) za cca 30 min. Z Hrebienka pokračuješ asi 10 min na rázcestník medzi Malou a Veľkou Studenou dolinou. Odboč doprava cez most ponad Veľký Studený potok. O chvíľu budeš križovať ďalší potok (Malý Studený potok) s pekným Obrovským vodopádom. Hneď za ním sa dá odbočiť vľavo a použiť skratka na Zamkovského chatu, ale keďže skracovať chodníky je zakázané, ak sa nikam neponáhľaš, radšej využi značkovaný chodník. Po cca 20 min nezabudni odbočiť doľava smerom na Zamkovského chatu (pokračovaním smerom na východ by si sa dostal na Skalnaté pleso). Zo Zamkovskej chaty je to približne 10 min nad hranicu lesa, odkiaľ už môžeš vidieť dolinu (takmer) v celej kráse.

Najlepšie podmienky
V doline sa zvyčajne dá lyžovať od januára až do polovice mája. Nachádzajú sa tu hlavne žľaby a svahy so západnou, južnou a JV expozíciou. Južné a JV svahy zvyknú mávať dostatok snehu už začiatkom zimy, západné môžu trpieť nedostatkom snehu (hlavne v hrebeňových partiách) niekedy aj počas celej zimnej sezóny. Z hľadiska lavín je veľmi nebezpečný Mačací kotol (nešťastie 1976 = 7 mŕtvych).

Ubytovanie
- Téryho chata, podrobnejšie info nájdeš na tejto stránke
- Zamkovského chata, viac na tejto stránke
- prípadne na podhorí v niektorej z častí obce Vysoké Tatry

SCHEMATICKÁ MAPA DOLINY
Mala Studena dolina - mapa
LOMNICKÝ ŠTÍT - BARANIE ROHY
Lomnicky stit - Baranie rohy
Macaci kotol - Baranie rohy
Zjazd
Stručný opis
Sklon
Obtiažnosť
Prevýšenie
Poznámka
A
Z vrcholu Baraních rohov najskôr priamo nadol po širokej, málo strmej snehovej pláni tiahnucej sa na JZ. Po cca 100 m odobočiť doľava popod snehový hrebeň. Lyžujeme z pravej strany hrebeňa (neskôr sa mení na skalný) až do prvého žliabku pred Baraním sedlom a týmto žliabkom priamo nadol na širokú snehovú pláň pod Baraním sedlom.
hore do 30°, v žľabe 40-45°
S4, E2,
červený ľahký
500 m (do Kotliny Piatich Spišských plies)
február-apríl;
najľahšia línia z Baraních rohov, zaujme netypické vrcholové plató
B
Z Baranieho sedla smerom na západ priamo dole širokým žľabom na dno Malej Studenej doliny.
30-40°
S3+, E1,
modrý stredne ťažký
350 m (do Kotliny Piatich Spišských plies)
január-máj;
pekný ľahký zjazd vhodný pre začiatočníkov, často sa využíva na prechod z (do) Veľkej Zmrzlej doliny
C
Z plošinky na rebre (vybiehajúcom smerom na JZ z vrcholu Spišského štítu) krátkym žliabkom na hornú snehovú pláň. Jej ľavou časťou do zúženia pod Mačacou vežou (najťažšie miesto zjazdu) a ďalej doprava nadol žľabom ústiacim do širokého žľabu spadajúceho z Baranieho sedla na západ (zjazd B).
40-45°, 1x48°
S4+, E2,
červený stredne ťažký
450 m (do Kotliny Piatich Spišských plies)
marec-máj;
zjazd je možné ľahšie začať aj v nevýraznom sedielku severne od hlavného vrcholu (t.j. nie z plošinky, ktorá je na JZ rebre asi 5 m pod vrcholom)
D
Z "Ovčiarskej lávky" smerom na JZ najskôr širokým žliabkom, ktorý neskôr prechádza v širokú málo strmú pláň. Pod pláňou sa nachádza nevýrazný skalný pás, ktorý obchádzame žliabkom zľava alebo sprava a ním dolu do Mačacieho kotla.
30-40°
S3+, E1+,
modrý stredne ťažký
450 m (do spodnej časti Mačacieho kotla)
január-máj;
ľahké, ale dosť lavinózne
E
Žľab z Malej Lastovičej štrbiny: zo štrbiny priamo nadol mierne esovitým žľabom na dno Mačacieho kotla.
40-45°
S4+, E2,
červený stredne ťažký
500 m (do spodnej časti Mačacieho kotla)
február-apríl;
pekný a strmosťou vyrovnaný žľab, v spodnej časti je jedno zúžené miesto (často aj s malým ľadopádikom)
F
Žľab z Lastovičej štrbiny (Loktibrada): pravou vetvou mierne esovito zahnutého žľabu spadajúceho spod Loktibrady do krátkeho zúženia v jeho hornej tretine (šírka 4 m). Pod zúžením sa do žľabu napája jeho ľavá vetva, žľab sa rozširuju a postupne stráca sklon. Žľabom až do spodnej časti na široký svah, ktorým ďalej pomedzi skalné ostrovčeky doprava nadol do Mačacieho kotla.
40-45°
S4+, E2,
červený stredne ťažký
550 m (do spodnej časti Mačacieho kotla)
marec-máj;
celkovou obtiažnosťou podobné ako zjazd E z Malej Lastovičej štrbiny, Loktibrada je skalná vežička v hrebeni na juh od Lastovičej štrbiny
G
"Bachledov žľab": z Bachledovej štrbiny nadol najskôr mierne zúženým, neskôr širokým žľabom. Na jeho konci odbočiť doprava smerom k Téryho chate.
38-43°
S4-, E1+,
modrý ťažký
550 m (k Téryho chate)
február-máj;
pekná logická línia, v spodnej časti sa dá pri dostatku snehu lyžovať snehovou pláňou doľava nadol až pod Veľký hang (t.j. neodbočiť k Téryho chate)
H
Téryho kuloárom zo Sedielka pod Lomnickým štítom ľahko až nad Lomnický ľadopád. Tu traverz exponovanou rampou doľava (najťažšie miesto zjazdu) na dlhú doľava nadol tiahnucu sa rampu. Touto rampou až do jej spodnej časti, kde sa napája na Filmársky žľab a ďalej ľahko na dno doliny.
35-42°, 1x48°
S5, E3,
červený ťažký
950 m (na dno doliny)
marec-apríl;
pekný a nezvyčajne dlhý zjazd s jedným ťažším miestom (traverz zo samotného kuloáru doľava na spodnú rampu)
I
"Filmársky žľab": z hrebeňa cca 50 m nad Lomnickým sedlom svahom sprava nadol cez zúženie do strednej a spodnej časti širokého kuloára, ktorým ľahko na dno doliny.
30-40°
S3+, E1,
modrý stredne ťažký
600 m (na dno Malej Studenej doliny)
február-apríl;
v hornej časti je možné lyžovať aj náročnejšou variantou priamo z Lomnického sedla (bodkovaná varianta)
ĽADOVÉ ŠTÍTY
Mala Studena dolina - Ladove stity
Zjazd
Stručný opis
Sklon
Obtiažnosť
Prevýšenie
Poznámka
A1
Ľadová priehyba do M. Stud. doliny: z priehyby najskôr traverz doľava na širokú snehovú pláň spadajúcu spod Zadného Ľadového štítu. Pláňou najskôr priamo dole, neskôr šikmo doľava nadol ponad skalnú stenu až na široký svah, ktorým dole do záveru Kotliny Piatich Spišských plies.
33-42°
S4, E2+,
červený stredne ťažký
350 m (do záveru Kotliny Piatich Spišských plies)
február-apríl;
technicky ľahký zjazd s malým sklonom, expozíciu zvyšuje spodná skalná stena
A2
SV hrebeň Ľadového štítu spod Ľadového koňa: spod snehovej kupoly Ľadového koňa pravou časťou SV hrebeňa až takmer na úroveň Ľadovej priehyby, v závere niekoľko metrov priamo po úzkom hrebeni na plošinku Ľadovej priehyby. Ďalej do M. Stud. doliny ako zjazd A1.
25-45°, 1x 52°
S5, E3+,
čierny ľahký
100 m (do Ľadovej priehyby)
marec-apríl;
netypický zjazd pre fajnšmekrov, ktorí sa neboja veľkej expozície
B
Ľadový štít JV rampou: priamo z vrcholu pár metrov po krátkom svahu na JV. Potom doprava nadol po členitej a exponovanej rampe, ktorá pretína JV stenu, až na pláne spadajúce spod Ľadovej štrbiny. Nimi ľahko nadol ku Piatim Spišským plesám.
45-50°
S6+, E4,
čierny stredne ťažký
580 m (do Kotliny Piatich Spišských plies)
marec-apríl;
na jar rýchlo vytápa, 3 technicky ťažké miesta (začiatok rampy, "V"-čko pred traverzom, záver rampy), cca 10-15 m bočný zostup na lyžiach, nebezpečný a exponovaný zjazd (najťažší z tatranských zjazdov uvedených v tomto sprievodcovi);
prvozjazd: 17.4.1988 Krejčí (1x zliezaný prah);
prvý kontinuálny zjazd: 1.4.2017 Rasťo Peťo;
Rasťov článok o zjazde
C
Malý Ľadový štít V stenou: z JV vrcholu Malého Ľadového štítu asi 50 m popod J hrebeň (z pravej strany). Ďalej smerom na V strmou snehovou pláňou, ktorá po cca 100 m prechádza v dva žľaby končiace skalnými prahmi. Ľavým z nich šikmo vľavo nadol pod skalnú stienku. Pod ňou cez hranu doľava na strmú rampu (najťažšie miesto) a ďalej traverz doľava cez širokú snehovú pláň až do širokého žľabu spadajúceho z Ľadovej štrbiny. Ním (zľava obchádzajúc spodnú skalnú bariéru) ľahko do Kotliny Piatich Spišským plies.
40-47°, rampa 48-53°
S5, E3,
červený ťažký
550 m (do Kotliny Piatich Spišských plies)
marec-apríl;
začiatok zjazdu (prvých cca 50 m po J hrebeni) je dosť nepríjemných (úzke, dosť šutrov, preveje), celá horná časť zjazdu je hodne exponovaná
D
JV hrebeň Malého Ľadového štítu: pozri opis k zákresu nižšie...
40-45°
S4, E2+,
červený stredne ťažký
450 m (ku Téryho chate)
pozri poznámku k zákresu nižšie...
DOLINKA POD SEDIELKOM
Maly Ladovy stit
Dolinka pod Sedielkom
Siroka veza
Zjazd
Stručný opis
Sklon
Obtiažnosť
Prevýšenie
Poznámka
D
Zo štrbiny v JV hrebeni Malého Ľadového štítu na strane Dolinky pod Sedielkom systémom žliabkov a snehových hrebienkov doľava nadol do Malej Ľadovej štrbiny, z ktorej výrazným žľabom doľava nadol ku Téryho chate.
40-45°
S4, E2+,
červený stredne ťažký
450 m (ku Téryho chate)
marec-apríl;
zaujímavý rôznorodý zjazd, z Malej Ľadovej štrbiny možnosť lyžovať ľahkým žľabom aj doprava do Dolinky pod Sedielkom (bodkovaná varianta); zlyžované: 1.3.1985 F. Adamík
A
Zo Sedielka smerom na JV na dno Dolinky pod Sedielkom.
30-40°
S3+, E1,
modrý stredne ťažký
250 m (do Dolinky pod Sedielkom)
január-máj;
ľahký zjazd, vhodný pre začiatočníkov
B
Z Priečneho sedla priamo na východ až na dno Dolinky pod Sedielkom.
35-45°
S4-, E1,
modrý ťažký
250 m (do Dolinky pod Sedielkom)
január-máj;
mierne strmšia je horná časť
C
Z južnej časti vrcholu Širokej veže najskôr asi 5 m smerom na stranu Veľkej Studenej doliny (VSD) na snehovú plošinku. Z nej mierne doľava nadol do krátkeho žliabku, ktorý sa v spodnej časti stáča doprava na stranu VSD. V tomto mieste traverz doľava na plytký široký hrebeň, ktorý neskôr naberá sklon a spadá priamo do Priečneho sedla. Týmto snehovým hrebeňom do Priečneho sedla a ďalej (ako zjazd B) ľahko na dno Dolinky pod Sediekom.
35-45°
S4, E2,
červený ľahký
370 m (do Dolinky pod Sedielkom)
marec-apríl;
prvých 5 m (po snehovú plošinku) dosť šutrov, technicky najťažšie miesto je posledná časť hrebeňa (tesne nad Priečnym sedlom, pozor na skryté šutre)
PROSTREDNÝ HROT
Celý sektor Prostredného hrotu je spracovaný v rámci lokality Veľkej Studenej doliny...