Žiarska dolina

Stiahni si sprievodcu vo formáte PDF: ZiarskaDolina_v2.3.pdf

Popis oblasti
Žiarska dolina sa nachádza v južnej časti Západných Tatier, patrí k ich najkrajším a najnavštevovanejším dolinám. Ponúka veľa možností na skialpinizmus a extrémne lyžovanie (v lete na turistiku a horskú cyklistiku). Vďaka rôznorodosti terénu si na svoje prídu skúsení extrémisti, ale i rekreační lyžiari a menej skúsení milovníci zimných športov. S stena Príslopu, J stena Baníkova a J steny Troch kôp sú ideálne pre skúsených jedincov, menej skúsení lyžiari sa môžu zamerať na Baranec, Hrubú kopu, okolie Smutného, Žiarskeho a Lúčneho sedla. V zimnom období je však potrebné byť v strehu pred lavínami, pretože Žiarska dolina patrí k najlavínoznejším terénom v Západných Tatrách (pri 4. a 5. lavínovom stupni je dolina uzavretá, v zimnej sezóne vychádzajú pravidelné lavínove správy Strediska lavínovej prevencie na laviny.sk). Na jar a v lete pozor na medvede, ktorých je tu hodne.

Prístup
Pri Liptovskom Mikuláši odboč z diaľnice D1 na kruhový objazd smerom do centra LM. Po približne 500 m sa pred tebou zjaví monštruózna budova OBI. Odbočíš doprava smerom na Liptovský Hrádok, ďalej 3 km po hlavnej ceste. Prekonáš dravý horský potok Smrečianka (na ľavej strane si môžeš všimnúť monumentálne stavby sídliska Podbreziny). Asi 800 m za mostom cez Smrečianku prídeš na križovatku so smerovou tabuľou Žiar 9 km. Vyhodíš teda smerovku doľava a frčíš po hlavnej ceste smerom na sever. Prekonáš malebné sídlisko Podbreziny nasledované mestskou časťou Vitálišovce. Nenechaj sa zlákať nádherným výhľadom na Západné Tatry, radšej pozeraj na cestu, ktorá býva v zimnom období klzká. Za dedinou Smrečany-Žiar pokračuj ďalej ešte asi 3 km, až kým nedorazíš na platené parkovisko s rampou. Zaparkuj, vytiahni lyže a hor sa do doliny!
Dolinou 5,284 km ľahkým terénom až na Žiarsku chatu (1325 m). Z chaty pokračuj cca 300 m na SV, až pod strmý výšvih pokrytý hustým porastom kosodreviny a malých stromčekov, ktorý prekonaj priamo (ak je dostatok snehu), prípadne z pravej strany nenápadným prierezom v spleti borovicovitých rastliniek. Po zdolaní tohto namáhavého botanického hangu si sa ocitol na tzv. Terase. Ďalej sa orientuj podľa fotomapky, ktorú nájdeš o pár desiatok pixelov nižšie.

Najlepšie podmienky
Na skialpinizmus a extrémne lyžovanie v Žiarskej doline sú najlepšie podmienky od začiatku januára do konca apríla. Niekedy je dosť snehu už v decembri, no občas sa stane, že ešte ani v januári ho nie je dostatočné množstvo. Prachový sneh sa vyskytuje najviac v období januára až marca, v apríli si užiješ skôr firn. Dolina je južne orientovaná, ale nájdu sa tam aj severné svahy, ktoré väčšinou zvyknú mať úplne odlišné podmienky od svojich južných bratov. Pre severné strany je typický nedostatok snehu na začiatku zimy (kvôli prevládajúcim severným vetrom, ktoré ho previevajú na južné strany), vyššie nebezpečenstvo doskových lavín, poľadovicu, ťažšie a strmšie zjazdy. Na juhu je väčšinou viac snehu, avšak jeho kvalita býva hodne kolísajúca (často kôra a doskovitý sneh).

Ubytovanie
- Žiarska chata, web: www.ziarskachata.eu.
- Chata Kožiar, web: www.koziar.sk.
Okrem týchto dvoch hlavných ubytovacích zariadení v Žiarskej doline môžes využiť aj súkromné priváty v dedine Žiar, v Liptovskom Mikuláši alebo jeho okolí.

FOTOMAPA DOLINY
fotomapa
BANÍKOVSKÝ KOTOL
S stena Príslopu
Zjazd
Stručný opis
Sklon
Obtiažnosť
Prevýšenie
Poznámka
A
Z nevýraznej kopy nad Kubovým žľabom najskôr popod hrebeň zo severnej strany doprava nadol až nad krátky (cca 10 m dlhý) strmý žliabok. Ním priamo nadol (najťažšie miesto) na širšiu snehovú pláň, ktorou najskôr 30 m priamo dole a potom doľava cez rebro do vedľajšieho žľabu. Ním šikmo doprava nadol do kotla.
42-46°, 1x 48°
S5-, E3,
červený ťažký
280 m (do Baníkov- ského kotla)
február-máj;
jeden z najkrajších zjazdov v Žiarskej doline, v hornej polovici sa nedaj zlákať žľabom priamo nadol (končí prahom), ale včas odboč doľava cez rebro, zjazd býva málokedy dostatočne vysnežený
B1
"Kubovým žľabom" priamo na sever do Baníkovského kotla.
38-45°
S4, E1,
modrý ťažký
280 m (do Baníkov. kotla)
február-máj;
krátke, najstrmším miestom je začiatok zjazdu (časté preveje)
B2
Ťažšia varianta zjazdu B1: krátkym žliabkom medzi Centrálnym a Kubovým žľabom priamo nadol na snehovú rampu spadajúcu doprava nadol. Ňou do Kubovho žľabu, ktorým ďalej ľahko do Baníkovského kotla.
38-45°, 1x 53
S5+, E2,
čierny ľahký
300 m (do Baníkov. kotla)
február-máj;
technicky najťažšie miesto v strede varianty býva úzke cca 2,5 m a strmé 53°, lyžuje sa len pri dostatku snehu (pri nedostatku je v strede skalný prah)
C
Centrálny žľab z Príslopu: z vrcholu 10 m po hrebeni na východ, potom doľava, priamo dole na sever strmým žľabom. Nad skalný prahom odbočiť rampou doprava do Kubovho žľabu (zjazd B1) a ním ľahko do Baníkovského kotla.
45-50°
S5, E2+,
červený ťažký
320 m (do Baníkov. kotla)
február-máj;
odbočiť doprava do Kubovho žľabu sa dá ľahšie aj hornou rampou (bodkovaná varianta) - hlavne ak je menej snehu a nedá sa zlyžovať až na spodnú rampu
D1
Začiatok zjazdu je asi 20 m pod vrcholom Príslopu v hrebeni smerom na Baníkov. Mierne strmým snehovým svahom spadajúcim doprava nadol do centrálneho žľabu (exponované), v polovici Centrálu zabočiť doľava rampou do Ypsilonu (napojenie na zjazd D2), ktorým ľahko do kotla.
45-50°
S5, E3,
čierny ľahký
320 m (do Baníkov. kotla)
február-máj;
technicky najťažsie miesto je traverz rampou smerom do Ypsilonu, exponovaný je hlavne začiatok zjazdu
D2
"Ypsilon" priamo: zjazd začína z prvého výrazného sedla v hrebeni tiahnucom sa z Príslopu na Baníkov. Smerom na SV širokým snehovým svahom (ktorý sa v strede zužuje v žľab a mierne naberá sklon) až na dno Baníkovského kotla.
38-43°
S4-, E1,
modrý stredne ťažký
280 m (do Baníkov. kotla)
január-máj;
najľahší zjazd v S stene Príslopu, najstrmší úsek je v strednej časti zjazdu
E1
Varianta "Ypsilonu": začiatok rovnako ako zjazd D2 pridržiavajúc sa ľavej strany horného snehového poľa. Po 50 m cez rebro doľava (smerom na sever) na strmý svah a ním dole.
42-47°
S4+, E2,
červený ľahký
280 m (do Baníkov. kotla)
január-máj;
relatívne strmé ale zároveň dosť široké
E2
Z druhého výrazného sedielka v hrebeni medzi Príslopom a Baníkovom mierne doprava nadol až po krátke zúženie. Zúžením (šírka asi 3 m) priamo nadol až na zjazd E1.
45-50°
S5, E2,
červený stredne ťažký
280 m (do Baníkov. kotla)
marec-máj;
krátke, pri nedostatku snehu v zúžení je možné vytraverzovať doprava (bodkovaná varianta)
F
Začiatok zjazdu je z hrebeňa medzi Príslopom a Baníkovom v mieste medzi zjazdmi E2 a G. Žliabkom ohraničeným výraznými skalnými rebrami najskôr jeho ľavou časťou, neskôr (približne v polovici žľabu) doprava nadol do jeho pravej časti, ktorou priamo dole až na zjazd G.
47-52°
S5+, E2,
čierny ľahký
280 m (do Baníkov. kotla)
marec-apríl;
pozor na skryté skaly v dolnej polovici žľabu, spolu so zjazdom B2 z Príslopu patrí k technicky (nie expozične) najťažším zjazdom do Baníkovského kotla
G
Baníkov najľahšou líniou: z vrcholu Baníkova po hrebeni smerom na JV, po cca 70 m cez hrebeň doľava a svahom spadajúcim na východ asi 50 m priamo dole. Ďalej nadol svahom sprava až do Baníkovského kotla.
38-43°
S4, E1,
modrý ťažký
360 m (do Baníkov. kotla)
január-máj;
na hrebeni pozor na preveje
H
Napriamujúci variant zjazdu G: začiatok rovnako ak zjazd G. Ďalej nie svahom sprava (zjazd G), ale priamo nadol (v hornej časti mierne zľava) úzkym žľabom, ktorý je sprava ohraničeným skalnatým rebrom.
40-45°
S4, E1+,
červený ľahký
360 m (do Baníkov. kotla)
január-máj;
pri nedostatku snehu býva stred žľabu pomerne úzky a v hornej časti zvyknú trčať šutre
I
Z východného hrebeňa Baníkova najskôr krátkym žliabkom, ktorý ústí na široký snehový svah ukončený skalnou bariérou. Nad týmto skalným pásom doľava dole asi 30 m až nad cca 15 m skalnú stienku. Tu doprava nadol úzkym a strmým 10 m dlhým žliabkom, ktorý ústi na snehovú pláň Baníkovského kotla.
42-46°, v spod- nej časti 1x 55°
S5, E2+,
červený ťažký
350 m (do Baníkov. kotla)
február-apríl;
najstrmšie a najužšie miesto je v spodnej časti pri prechode skalnej bariéry
Zjazd
Stručný opis
Sklon
Obtiažnosť
Prevýšenie
Poznámka
A1
Direkt J steny: zo sedielka vo V hrebeni Baníkova priamo dole širokým snehovým žľabom. Žľab je neskôr z ľavej strany ohraničeným previsnutou skalnou stenou a pri prechode spodnou skalnou bariérou sa zužuje a naberá sklon. Ľavou stranou tohto žľabu až na dno Baníkovského kotla.
45-50°
S5-, E2,
červený stredne ťažký
330 m (do Baníkov- ského kotla)
február-apríl;
pekný zjazd s najťažším miestom pri prechode spodnou skalnou bariérou, pri nedostatku snehu problém zlyžovať až z hrebeňa, v spodnej časti možnosť lyžovať rampou sprava (vyznačenou bodkovane)
A2
Ťažšia varianta zjazdu A1: z V hrebeňa Baníkova najskôr priamo dole. Nad skalnou bariérou cez snehové rebro doprava popod výraznú previsnutú skalnú stenu na zjazd A1, ktorým ďalej priamo nadol do kotla.
40-52°
S5, E2+,
červený stredne ťažký
330 m (do Baníkov. kotla)
február-apríl;
technicky náročnejší je prechod cez snehové rebro doprava
A3
Diagonála ľavej časti JV steny: z V hrebeňa Baníkova ľahkou pláňou šikmo doľava na zjazd A1, ďalej ako zjazd A1.
40-50°
S5-, E2,
červený stredne ťažký
350 m (do Baníkov. kotla)
február-apríl;
lavinózne, v hornej časti možnosť začať zjazd priamejšou variantou (vyznačenou bodkovane)
B1
Diagonála pravej časti J steny: z východného hrebeňa Baníkova najskôr priamo dole širokou snehovou pláňou, potom traverz doľava asi 40 m a ďalej šikmo vľavo nadol smerom k zjazdu C1.
35-45°
S4, E2,
červený ľahký
330 m (do Baníkov. kotla)
február-apríl;
pri nedostatku snehu je v spodnej časti dosť skál, čím sa môže zjazd stať technicky náročnejším
B2
Napriamenie pravej diagonály: z východného hrebeňa Baníkova priamo dole širokou snehovou pláňou nad skalné prahy. Ponad ne šikmo doľava nadol na strmšie snehové pole, ktorým až do miesta, kde prechádza v skalné rebro. Tu cez rebro doprava nadol a ďalej už ľahko na dno kotla.
horná časť 35-40°, nižšie 40-48°
S5-, E2+,
červený stredne ťažký
330 m (do Baníkov. kotla)
február-apríl;
pekná mierne exponovaná lajna (jedna z najkrajších v Baníkovskom kotli), v zákrese vyznačená bodkovane
B3
Rampou J steny: z nevýraznej kopy vo V hrebeni Baníkova nadol širokou snehovou pláňou až nad skalné prahy. Ďalej šikmo doľava nadol cez nevýrazný snehový chrbát na rampu tiahnucu sa šikmo vľavo nadol spodnou skalnou bariérou. Rampou (exponované) až na spodnú časť zjazdu B2, ktorým už ľahšie na dno Baníkovského kotla.
horná časť 35-40°, rampa 42-48°
S5, E3,
červený ťažký
330 m (do Baníkov. kotla)
marec;
najnáročnejší zjazd v J/JV stene Baníkova, kľúčové miesto je v spodnej tretine rampy (prechod cez rebro s trčiacim šutrom), zriedkavo kompletne vysnežené, v zákrese je lajna vyznačená bodkovane
C1
Žľab spod Baníkovskej ihly: spod Baníkovskej ihly priamo dole žľabom spadajúcim na juh a ústiacim do Baníkovského kotla.
35-43°
S4, E1,
modrý ťažký
250 m (do Baníkov. kotla)
január-apríl;
užšie miesto je v hornej tretine žľabu
C2
Varianta zjazdu C1: z Kopy nad Baníkovskou ihlou žliabkom z ľavej strany nadol až na zjazd C1.
35-40°
S3+, E1,
modrý stredne ťažký
260 m (do Baníkov. kotla)
január-apríl;
najľahší zjazd do Baníkovského kotla
H
Pozri opis zjazdu H k predchádzajúcej fotografii s nákresmi zjazdov z Príslopu.
40-45°
S4, E1+,
červený ľahký
360 m (do Baníkov. kotla)
január-apríl;
pozri poznámku pre zjazd H vyššie (pri fotke s nákresmi zjazdov z Príslopu)
I
Pozri opis zjazdu I k predchádzajúcej fotografii s nákresmi zjazdov z Príslopu.
42-46°, 1x 55°
S5, E2+,
červený ťažký
350 m (do Baníkov. kotla)
február-apríl;
pozri poznámku pre zjazd I vyššie (pri fotke s nákresmi zjazdov z Príslopu)
HRUBÁ KOPA a TRI KOPY
V svahy Hrubej kopy
Zjazd
Stručný opis
Sklon
Obtiažnosť
Prevýšenie
Poznámka
A
Z Hrubej kopy priamo na juh po hrebeni až ku skalnej veži v spodnej časti hrebeňa (cca 250 m od vrchola). Ďalej sprava (smerom na JZ) popod vežu do strmého žliabku a ním dole pod južné rameno Hrubej Kopy.
do 45°
S4, E2,
červený ľahký
360 m (pod južné rameno Hrubej Kopy)
február-apríl;
technicky najťažšia je horná časť žliabku pod skalnou vežou
B
Prvých 250 m rovnako ako zjazd B až po miesto, kde sa hrebeň stáva skalnatým. Tu doľava (smerom na V) do žľabu a ním ľahko dole do kotlinky pod Kopami.
30-40°
S3+, E1,
modrý stredne ťažký
350 m (do kotliny pod Kopami)
január-máj;
dosť lavinózne
C
Z Hrubej kopy smerom na juh po hrebeni asi 100 m, po ľavej strane míňajúc prvý žľab spadajúci na východ (tadiaľ vedie zjazd D). 20 m za spomínaným žľabom cez hrebeň doľava (smerom na východ) a mierne strmým svahom až nad skalnú bariéru. Ďalej šikmo doprava do žľabu, ktorým vedie zjazd B.
30-42°
S4, E2+,
červený ľahký
350 m (do kotliny pod Kopami)
január-apríl;
počas slabých zím veľa skál
D
Z vrcholu Hrubej kopy 50 m ako zjazdy A, B, C. Ďalej priamo nadol prvým žľabom spadajúcim z ramena Hrubej kopy na východ.
30-43°
S4, E1+,
modrý ťažký
350 m (do kotliny pod Kopami)
január-apríl;
spodná časť žľabu býva pomerne úzka a občas tam bývajú pod snehom skryté šutre, ktoré zhora nie je vidieť
E
Z Hrubej kopy smerom na východ do sedla medzi Hrubou kopou a Treťou kopou, odkiaľ priamo dole (smerom na JV) širokým žľabom.
30-37°
S3, E1,
modrý stredne ťažký
350 m (do kotliny pod Kopami)
január-máj;
pozor na lavíny
Zjazd
Stručný opis
Sklon
Obtiažnosť
Prevýšenie
Poznámka
F
Tretia kopa priamo na juh: z vrcholu najskôr asi 20 m priamo dole (skalný cca 10 m dlhý hrebienok obchádzame sprava). Potom pokračujeme šikmo doľava k snehovému hrebienku (možnosť odbočiť na zjazd G), od ktorého doprava nadol strmším úzkym žliabkom až nad nízky skalný prah (v prípade malého množstva snehu nutné zliezanie bez lyží). Po jeho prekonaní ďalej už ľahkým terénom do kotliny pod Tromi kopami.
40-47°
S5, E2+,
červený ťažký
310 m (do kotliny pod Kopami)
február-marec;
ľahšia varianta zjazdu je spomínané odbočenie doľava cez snehový hrebienok na zjazd G (bodkovaná varianta, foto zo zjazdu varianty pozri nižšie), čo je celkovo značne ľahšie, keďže nie je potrebné prekonávať spodný skalný prah
G
Tretia kopa na juh do žľabu zo sedla medzi Druhou a Treťou kopou: z hrebeňa Tretej kopy niekoľko metrov priamo dole a potom šikmo doľava do esovitého žľabu ústiaceho do kotliny pod Kopami.
38-45°
S4, E2,
červený ľahký
310 m (do kotliny pod Kopami)
február-máj;
na jar v teplom počasí pozor na šutre padajúce z Druhej kopy
H
Sedlo medzi Prvou a Druhou kopou smerom na juh: zo sedla priamo nadol do kotliny rozširujúcim sa žľabom.
35-40°
S3+, E1,
modrý stredne ťažký
290 m (do kotliny pod Kopami)
február-máj;
v hornej tretine žľabu býva pri nedostatku snehu dosť skál
I
Prvá kopa smerom k zjazdu H: z vrcholu Prvej kopy 20 m po hrebeni smerom na JV, ďalej doprava nadol do úzkeho žliabku spadajúceho smerom na JZ a ústiaceho na zjazd H.
horná časť 47-52°, spodná časť 40-45°
S5, E2, červený stredne ťažký
320 m (do kotliny pod Kopami)
marec-apríl;
technická náročnosť silne závisí na množstve snehu, na lyžovanie tohto zjazdu sú zriedkavo vhodné podmienky
J
Prvá kopa južným rebrom: začiatok rovnako ako zjazd I, avšak neodbočovať doprava, ale pokračovať nadol rozširujúcim sa južným rebrom na jeho širšiu pláň ukončenú skalnou bariérou. Ponad ňu traverz doľava do úzkeho žliabku a ním do kotliny pod Kopami.
33-40°, 1x46°
S4+, E2+,
červený stredne ťažký
320 m (do kotliny pod Kopami)
február-apríl;
expozíciu zvyšuje spodný skalný prah, horná časť rebra býva často vyfúkaná na skalu
K
Prvá kopa smerom na JV: žľabom vľavo od J rebra až na dno kotliny pod Kopami.
33-40°
S4-, E1,
modrý ťažký
320 m (do kotliny pod Kopami)
február-apríl;
horná tretina zjazdu býva pri nedostatku snehu mierne zúžená
L
Zjazd začína približne v polovici hrebeňa tiahnuceho sa z Prvej kopy smerom na východ. Širokým snehovým svahom priamo nadol do kotliny pod Kopami.
32-38°
S3, E1,
modrý stredne ťažký
220 m (do kotliny pod Kopami)
január-apríl;
na jar sa tu zvyknú tvoriť v snehu veľké trhliny
M
Prvým žliabkom spadajúcim na juh z hrebeňa tiahnuceho sa od Smutného sedla na Prvú kopu: spod skalnej veže (Mních) smerom na juh žliabkom prechádzajúcim v snehovú pláň.
32-40°
S3+, E1,
modrý stredne ťažký
220 m (do kotliny pod Kopami)
január-apríl;
technicky trochu ťažšie v porovnaní so zjazdom L
SMREK a BARANEC
Smrek a Baranec
Zjazd
Stručný opis
Sklon
Obtiažnosť
Prevýšenie
Poznámka
A
Smrek na S cez kotol Smreka: širokým žľabom/muldou cez jedno zúženie do kotla a ďalej ľahko k Smrečianke.
30-40°
S3+, E1,
modrý stredne ťažký
520 m (k potoku Smrečianka)
február-máj;
zúženie v strednej časti je možné ľahšie obísť sprava
B1
Smrek SZ žľabom: z vrchola najskôr plytkou muldou po hrebeni smerom na Z asi 50 m. Ďalej doprava nadol výrazným širokým žľabom, ktorý sa v strednej časti rozširuje a stráca sklon. V spodnej časti strmším zúžením zľava alebo sprava (bodkovaná varianta).
30-42°
S3+, E1+,
modrý stredne ťažký
600 m (k potoku Smrečianka)
február-máj;
pekný dlhý zjazd, v hornej a strednej časti pozor na lavíny
B2
Varianta z hrebeňa Smreka: priamo nadol výrazným (v hornej časti zúženým) žľabom, ktorý sa v strednej časti napája na zjazd B1.
30-42°
S3+, E1+,
modrý stredne ťažký
580 m (k potoku Smrečianka)
február-apríl;
v hornej časti často vyfúkané na skalu a trávu
C1
Z hrebeňa medzi Smrekom a sedlom Jamina najskôr zľava žliabkom a ďalej priamo dole širokou pláňou, ktorá sa v spodnej časti zužuje do esovitého žľabu ústiaceho do Baraneckého kotla.
35-45°
S4, E2,
červený ľahký
530 m (k potoku Smrečianka)
február-apríl;
veľmi pekný zjazd
C2
Varianta zjazdu C1: z nevýraznej kopy v hrebeni medzi Smrekom a sedlom Jamina nadol (v hornej časti mierne zľava obchádzajúc trčiace skaly) až na širokú menej strmú pláň. Ňou ľahko až do krátkeho zúženia (šírka 3-4 m, sklon 45°) a ďalej priamo nadol až na zjazd C1.
35-45°
S4, E2,
červený ľahký
530 m (k potoku Smrečianka)
marec-apríl;
celkovo trochu ťažšie ako C1, horná časť pod hrebeňom často vyfúkaná na skaly
D
Sedlo Jamina: zo sedla priamo dole širokou pláňou do zužujúceho sa strmého mierne esovito zahnutého žliabku. Ním na dno Baraneckého kotla.
37-45°
S4, E2,
červený ľahký
500 m (k potoku Smrečianka)
marec-máj;
pekný zjazd, v strede žľabu býva pri malom množstve snehu občas vytečený malý ľadík
E1
Centrálny žľab z Baranca na S: z vrchola širokou pláňou asi 250 m až ku skalno-trávnatému pásu, ktorý je v strednej časti prerušený úzkym žliabkom. Ním do Baraneckého kotla, ktorým ďalej už ľahko až ku korytu Smrečianky.
35-45°
S4, E2,
červený ľahký
730 m (k potoku Smrečianka)
marec-apríl;
v žliabku býva často málo snehu (občas aj malý ľadopádik)
E2
Varianta centrálnehu žľabu: začiatok ako zjazd E1, pričom zúžený žliabok sa obchádza zľava širším žliabkom.
35-45°
S4, E2, červený ľahký
730 m (k potoku Smrečianka)
marec-apríl;
využíva sa v prípade, ak sa pre nedostatok snehu nedá centrál (E1) lyžovať priamo
F
"Jarný žľab": z vrchola Baranca smerom na sever širokou pláňou šikmo doľava popod západný hrebeň až do širokého žľabu (v hornej časti je sprava ohraničný skalno-trávnatým hrebienkom). Žľabom priamo dole.
33-38°
S3+, E1+,
modrý stredne ťažký
780 m (k potoku Smrečianka)
február-máj;
často sa lyžuje len samotný Jarný žľab (vrcholová časť Baranca zvykne byť vyfúkaná na skalu)
H
"Maďarský žľab": zo Z ramena Baranca nadol plytkým širokým žľabom až do spodnej zúženej časti, ktorá je na krátkom úseku strmšia (možnosť vytečeného ľadopádu, ktorý sa dá zvyčajne oblyžovať sprava - bodkovaná varianta).
30-35°, 1x 40-43° na 20 m
S4-, E1,
modrý stredne ťažký
550 m (k potoku Smrečianka)
február-máj;
pekná lyžovačka s blízkym nástupom zo Žiarskej chaty, pozor na lavíny
G
"Juhozápadný žľab": z vrchola Baranca podľa snehových podmienok buď pár metrov po SZ hrebeni alebo po J hrebeni (bodkovaná varianta) nadol do širokého JZ žľabu, ktorý sa v spodnej časti zužuje do asi 8 m širokého koryta potoka. Priamo dole zužujúcim sa kaňonom cez kaskádu vodopádu (možnosť oblyžovať ju svahom sprava - bodkovaná varianta) cca 2 km až na cestu v Žiarskej doline.
33-40°, kaskáda 45° na 10 m
S4-, E1,
modrý stredne ťažký
1100 m (nad Lakeť) 1180 m (ku chatám Zoja-Zora)
február-marec;
pekný dlhý nenáročný zjazd, v strednej časti je možné vytraverzovať na hranici lesa doprava na rebro Lakeť, z ktorého doprava dole lesom cez rúbanisko k lesnej chate Nad Lakťom (varianta G1) - vhodné pri menšom množstve snehu v pásme lesa a na jar, keď sú kaskády potoka vytopené