Baníkov - J stena

10 | 02 | 2012

Video zo zlyžovania J steny Baníkova narovnaním pravej diagonály, Žiarska dolina
(opis a fotky zo zjazdu nájdete medzi zakreslenými zjazdmi z Baníkova, bodkovaná línia B2)