Predná Bašta

21 | 03 | 2022

Video z jarnej lyžovačky na Prednej Bašte JZ stenou do Mlynickej doliny

(opis a fotky zo zjazdu nájdeš medzi zakreslenými zjazdmi v Mlynickej doline, línia D)