Predná Bednarzova lávka

29 | 03 | 2014

Video zo zlyžovania S/SV steny hrebeňa Hrubého líniou z Prednej Bednarzovej lávky, Hlinská dolina (opis a fotky zo zjazdu nájdete medzi zakreslenými zjazdmi - Predná Bednarzova lávka)