Baníkov - JV stena

18 | 04 | 2011

Video zo zlyžovania JV steny Baníkova, Žiarska dolina
(opis a fotky zo zjazdu nájdeš medzi zakresmi zjazdov z Baníkova, bodkovaná varianta línie A3)