Baníkov

15 | 02 | 2020

Video zo zlyžovania vrchola Baníkova východnou stenou do Baníkovského kotla

(opis a fotky zo zjazdu nájdeš medzi zakreslenými zjazdmi v Žiarskej doline, línia H)