Mlynická dolina

Stiahni si sprievodcu vo formáte PDF: Mlynica_v3.0.pdf

Popis oblasti
Mlynická dolina sa nachádza v západnej časti pohoria Vysoké Tatry. Vstupnou bránou do doliny je známe turistické centrum - Štrbské pleso (1335 m) - vďaka ktorému patrí k jednej z najnavštevovanejších dolín vo Vysokých Tatrách. Dolina je zo západnej strany ohraničená hrebeňom Solísk až po Furkotský štít (2404 m) a Hrubý vrch (2428 m), v severnej časti ju uzatvára Štrbský štít (2381 m) a masív Hlinskej veže (2340 m). Z východu je ohraničená hrebeňom Bášt, v ktorom dominuje vrchol Satana (2421 m). V zimnom období poskytuje Mlynická dolina veľmi dobré terény pre horolezectvo spojené s extrémnym lyžovaním, v lete je obľúbený prechod cez Bystré sedlo do Furkotskej doliny.
Upozorňujem, že pre skialpinizmus nie je Návštevným poriadkom TANAPu povolená celá lokalita. Týmto sprievodcom sa nesnažím nikoho motivovať, aby porušoval akýkoľvek zákon. Vykonávanie skialpinistickej činnosti je na slobodnom rozhodnutí každého z vás. Ak sa napriek upozorneniu rozhodnete pre skialpinizmus v tejto oblasti, vnímajte Prírodu a správajte sa čo najohľaduplnejšie!

Prístup
Prístup je jednoduchý. Vlakom sa odvezieš do Štrby a prestúpiš na zubačku na Štrbské Pleso. Po cca 20 minútach jazdy sa ocitneš na parkovisku pod hotelovým gigantom Panoráma (sem sa dá pravdaže dostať aj na aute - na webe je kopec plánovačov ciest, takže s orientáciou by nemal byť problém). Potom pokračuješ pešo (prípadne na skibuse) smerom ku areálu Snow až k údolnej stanici lanovky na Chatu pod Soliskom. Cca 30 m severo-východne od stanice začína chodník vedúci do Mlynickej doliny (pre lepšiu orientáciu môžeš pozrieť mapku). Po približne 30 min šľapania lesom (žltá značka) sa ocitneš na hornej hranici lesa, odkiaľ pokračuješ asi 15 min pod vodopád Skok. Ďalej sa orientuj podľa fotografií so zakreslenými zjazdmi.

Najlepšie podmienky
Vo všeobecnosti zvykne byť dole v doline pomerne dosť snehu už v januári, avšak vyššie partie pod hrebeňmi bývajú často sfúkané až na skalu. Lepšie podmienky preto bývajú skôr ku koncu zimy (marec) a začiatkom jari (apríl). Mlynická dolina síce nepatrí k najlavinoznejším dolinám na Slovensku, je však, samozrejme, potrebné dodržiavať všetky pravidlá týkajúce sa lavínovej problematiky. Pozor aj na zradný svah nad vodopádom Skok, kde už pár ľudí zhučalo s lavínou.

Ubytovanie
S ubytovaním nie je problém, keďže Štrbské Pleso je známe turistické centrum. Info nájdeš napríklad tu alebo si vygúgliš niečo iné.

SCHEMATICKÁ MAPA DOLINY
Mlynicka dolina - mapa
HREBEŇ BÁŠT
Mlynicka dolina - Hreben Bast
Mlynicka dolina - Hreben Bast - Patria
Zjazd
Stručný opis
Sklon
Obtiažnosť
Prevýšenie
Poznámka
A1
Patria cez Trigan: z vrcholu Patrie po pravej strane hrebeňa na široký svah, ktorým pokračujeme až nad hranicu lesa. Ďalej pri dostatku snehu najlepšie sprava redším kalamitným lesom na magistrálu.
do 30°
S2+, E1,
modrý ľahký
700 m (na magis- trálu)
január-apríl;
klasika tatranskej lyžiarskej turistiky, vhodné aj pre začiatočníkov, v hornej časti pozor na preveje na strane Mengusovskej doliny
A2
Patria JZ žľabom: z vrcholu Patrie najskôr sprava po hrebeni asi 100 m a následne doprava nadol širokou pláňou, ktorá sa postupne zužuje v žľab. Žľabom priamo nadol do doliny.
35-43°
S4, E1+,
modrý ťažký
600 m (na dno doliny)
január-apríl;
možnosť nástupu do žľabu aj z nižšia z južného chrbta (bodkovaná varianta)
A3
Žľab nad Stenou pod Skokom: z galérie nad stenami výrazným žľabom medzi Stenou pod Skokom a Stenou pod limbou priamo nadol na dno doliny.
35-42°
S4-, E1,
modrý stredne ťažký
300 m (na dno doliny)
január-apríl;
krátka výrazná línia
A4
Sedlo nad Skokom: z výrazného sedla medzi Patriou a Malou Baštou priamo dole, v spodnej časti možnosť vybočiť doprava smerom na zjazd B.
35-40°
S3+, E1,
modrý stredne ťažký
470 m (pod Skok)
január-máj;
relatívne ľahké, vhodné aj pre menej skúsených lyžiarov
B
Sedlo nad Širokým žľabom: výraznou širokou pláňou z hrebeňa sedla medzi Prednou a Malou Baštou priamo nadol smerom pod Vodopád Skok.
35-40°
S3, E1,
modrý stredne ťažký
500 m (pod Skok)
január-máj;
relatívne ľahké, vhodné aj pre začínajúcich lyžiarov, lavinózne
Mlynicka dolina - Hreben Bast
Zjazd
Stručný opis
Sklon
Obtiažnosť
Prevýšenie
Poznámka
C
Približne v polovici hrebeňa medzi Sedlom nad Širokým žľabom a Prednou baštou spadá smerom do Mlynice výrazný žľab. Horná časť (cca 20 m) je silne zúžená (šírka okolo 1 m), preto zjazd začína až pod spomínaným zúžením, odkiaľ pokračuje pomerne širokým žľabom, ktorý postupne stráca sklon.
38-43°
S4, E2,
modrý ťažký
500 m (k Plesu nad Skokom)
február-apríl;
za výnimočne dobrých podmienok pravdepodobne lyžovateľné až z hrebeňa
D
Žľab spod vrcholu Prednej Bašty: zo snehového sedielka v rebre vybiehajúcom z vrchola doľava nadol žľabom, ktorý sa v strednej časti výrazne rozširuje a stráca sklon až nad skalný prah v spodnej časti. Okolo skalného prahu sprava strmým a úzkym, cca 20 m dlhým žliabkom až na snehovú pláň spadajúcu na dno doliny.
35-45°
1x 50°
S5-, E2,
červený stredne ťažký
520 m (na dno doliny)
február-máj;
technickou náročnosťou značne nevyrovnaný zjazd (horná a stredná časť je relatívne ľahká, dolný žliabok je náročnejší)
E
Sedlo nad Červeným žľabom: zo sedla medzi Prednou Baštou a Satanom priamo dole výrazným žľabom, ktorý je v strednej časti mierne zúžený.
38-43°
1x 48°
S4+, E2,
červený ľahký
500 m (na dno doliny)
február-máj;
najstrmšie miesto je v zúženej časti približne v polovici zjazdu
L1
Satan: zo S vrchola doľava nadol do širokého žľabu. Žľabom priamo nadol až do jeho strednej časti, kde sa zužuje, naberá sklon a esovito zakrivuje. Týmto esovitým zúžením až nad nevýrazný skalný prah, ktorý lyžujeme zľava. Pod prahom ďalej nadol až do miesta, kde vpravo ubieha výrazna rampa. Ňou doprava cez dva rebrá na začiatok spodnej snehovej pláne, ktorou ľahko na dno doliny.
horná časť okolo 35°, ďalej 35-42°, 1x 45°
S5-, E2+,
červený stredne ťažký
600 m (na dno doliny)
marec;
horná časť relatívne ľahká, najstrmšie a najnáročnejšie miesto zjazdu je prah v strednej časti (častý nedostatok snehu - podobne ako aj na spodnej rampe)
L2
Satan (variant z J vrchola): z vrchola doprava nadol do širokého žľabu a ďalej ako zjazd L1.
začia- tok 42°, ďalej ako L1
S5-, E2+,
červený stredne ťažký
600 m (na dno doliny)
marec;
o čosi ťažšia varianta hornej časti zjazdu L1
F
Satanove sedlo: priamo dole rozšíreným žľabom, ktorý sa v polovici zužuje a naberá sklon, až na svah ku Nižnému Koziemu plesu.
38-43°, 1x 48°
S4+, E2,
červený ľahký
420 m (k Niž. Koziemu plesu)
február-máj;
technicky o čosi náročnejšie než zjazd zo S. nad Červ. žľabom (E)
P
Diablovina: priamo z vrchola ľavou stranou hrebeňa (exponované) do Pekelníkovej štrbiny. Zo štrbiny priamo nadol plytkým žľabom cca 100 m na snehový hrebienok. Z hrebienka doprava nadol užším žliabkom a ďalej traverz doprava ponad mixovú stenu. Pravou časťou steny priamo nadol a cez skalné rebierko (skok cca 2 m) do spodného žľabu. Priamo nadol žľabom až do miesta, kde doľava prechádza cez snehové rebro do ďalšieho žľabu. Žľabom vľavo ľahko na spodné pláne ústiace k Niž. Koz. plesu.
35-45°, 1x 50°
S5, E3,
čierny ľahký
450 m (ku Nižnému Koziemu plesu)
marec;
jeden z najkrajších ťažkých zjazdov v Tatrách, pri štarte zjazdu z Pekelníkovej štrbiny o čosi ľahšie (červený ťažký), v strednej časti je možnosť lyžovať variantom sprava úzkym asi 20 m žliabkom prechádzajúcim priamo do spodného žľabu (bodkovaná varianta)
Mlynicka dolina - Mlynicky kotol
Zjazd
Stručný opis
Sklon
Obtiažnosť
Prevýšenie
Poznámka
M1
Zadná Bašta: z južného vrchola 3 m po exponovanom južnom hrebeni. Potom cca 30 m nadol západným svahom pomedzi skaly až do miesta, kde vpravo do žľabu (zjazd M2) spadá krátka strmá rampa, ktorá pod vrcholovou skalnou bariérou prerušuje západné rebro. Touto rampou 15 m strmo až do spomínaného žľabu, ktorým už ľahko nadol do Mlynického kotla.
horná časť 40-42°, rampa 15 m 50-55°, žľab 35-40°
S5+, E3,
čierny ľahký
250 m (na chrbát Mlynické- ho kotla)
marec-apríl;
náročnosť hornej časti silne závisí od množstva snehu, rampa je často čiastočne vyľadnená, relatívne krátke
M2
Predná Baštová štrbina: zo štrbiny pod južným vrcholom Zadnej Bašty priamo nadol žľabom, ktorý je zľava ohraničený previsnutými skalnými stienkami. V hornej tretine cez jeho krátke zúženie a ďalej ľahko až na chrbát Mlynického kotla. Odtiaľ na dno doliny buď zľava svahom pod Diablovinou alebo sprava popod Štrbský štít.
horná časť okolo 43°, pod zúže- ním 35-40°, ďalej do 30°
S4, E1+,
modrý ťažký
230 m (na chrbát Mlynic. kotla)

400 m (na dno doliny)
február-apríl;
relatívne krátke
M3
Varianta zjazdu M2: zo sedielka medzi južným a prostredným vrcholom Zadnej Bašty (bližšie k prostrednému) šikmo doľava nadol ponad skalný prah až do zúženia hlavného žľabu. Ďalej ako zjazd M2.
po zúže- nie 35-40°, ďalej ako M2
S3+, E2,
modrý ťažký
230 m (na chrbát Mlynic. kotla)
február-apríl;
expozíciu mierne zvyšuje skalný prah v hornej tretine hlavného žľabu
I
Veľká Capia veža: z malého sedielka na vrchole Veľkej Capej veže sa tiahne široká rampa smerom do žľabu spod Baštového sedla (zjazd H). Touto rampou približne do jej polovice a potom doľava priamo nadol výrazným, v strede zúženým, žľabom až na dno Mlyn. kotla.
35-45°
S4, E2,
červený ľahký
250 m (do Mlynic. kotla)
február-apríl;
v spodnej časti pozor na skryté skaly, technicky ľahším variantom je pokračovanie rampou až do žľabu z Baštového sedla (bodkovaná varianta)
H
Baštové sedlo: zo sedla priamo dole výrazným žľabom do Mlynického kotla (ku Vyšným Kozím plesám).
35-40°
S3+, E1,
modrý stredne ťažký
180 m (do Mlynic. kotla)
január-máj;
ľahké a krátke, vhodné pre menej skúsených lyžiarov
K
Hlinská veža: z vrchola priamo nadol krátkym úzkym (3-4 m) žliabkom až na jeho koniec. Tu traverz doprava cez snehovú hranu do vedľajšieho žliabku a ním nadol približne 20 m. Ďalej šikmo doprava nadol (exponované) cez strmú pláň a ňou na začiatok výraznej rampy už v dolnej časti zjazdu. Rampou doprava a potom priamom nadol na dno Mlynického kotla.
45-52°
S5+, E3,
čierny ľahký
240 m (do Mlynic. kotla)
marec-apríl;
pekný vyrovnaný zjazd, technicky ťažký je horný úzky žliabok, najväčšia expozícia je v strednej časti, najstrmšia je stredná časť a spodná rampa, mínusom línie je jej relatívna krátkosť
Mlynicka dolina - Strbsky stit
Zjazd
Stručný opis
Sklon
Obtiažnosť
Prevýšenie
Poznámka
J
Štrbský štít (na JV): z vrchola sprava popod južné rebro asi 30 m do malého sedielka. Cez sedielko doľava smerom na JV krátkym strmým v hornej časti zúženým žliabkom, ktorý ústí na široký svah Mlynického kotla.
30-40°, horný žliabok 45-47° na 20 m
S4, E1+,
modrý ťažký
280 m (do Mlynic. kotla)
január-máj;
relatívne ľahké, vhodné aj ako výstupová trasa na Štrbský štít v zimnom období
G
Štrbský štít (na JZ): z vrchola na JZ širokou snehovou pláňou, ktorá sa v spodnej časti zužuje a prechádza do krátkeho žľabu ústiaceho nad Capie pleso.
35-40°
S3+, E1+,
modrý ťažký
300 m (k Capiemu plesu)
február-máj;
relatívne ľahké, vhodné aj pre menej skúsených lyžiarov
N
Variant JZ steny: zo sedielka v Z hrebeni Štrbského štítu najskôr širokou pláňou asi 50 m. Ďalej doprava do žliabku, ktorý prechádza v nevýrazné rebro. Mierne vľavo nadol krátkym strmým žliabkom v rebre (najťažšie miesto zjazdu) až nad spodné skalky, ktoré obchádzame zľava alebo sprava. Ďalej už ľahko svahom k Okrúhlemu plesu.
35-45°, 1x 5 m 48°
S4+, E2,
červený ľahký
220 m (k Okrúh- lemu plesu)
február-apríl;
krátky náročnejší variant vhodný pre prípad, že klasická línia zo štítu je beznádejne rozlyžovaná...
HREBEŇ SOLÍSK
Mlynicka dolina - Hreben Solisk - Predne Solisko
Zjazd
Stručný opis
Sklon
Obtiažnosť
Prevýšenie
Poznámka
P1
Žľab sponad Chaty pod Soliskom: z hrebeňa nad hornou stanicou lanovky priamo nadol výrazným v strednej časti mierne zúženým žľabom.
začiatok okolo 45°, nižšie 37-42°
S4-, E1+,
modrý stredne ťažký
200 m (na dno doliny)
január-apríl;
relatívne krátke, strmosť hornej časti závisí od veľkosti prevejov
P2
Nástup do žľabu je približne v tretine hrebeňa medzi Chatou pod Soliskom a vrcholom Predného Soliska. Priamo nadol výrazným žľabom.
37-45°
S4, E1+,
modrý ťažký
270 m (na dno doliny)
január-apríl;
krátke ale na celej svojej dĺžke relatívne strmé
P3
Predné Solisko žľabom "SMT": od vrcholového kríža najskôr asi 50 m priamo po hrebeni a potom strmo doľava do žľabu spadajúceho smerom na JV. Žľabom cez horné dva nevýrazné zúženia až na širokú plytšiu pláň (tu je možné vytraverzovať doľava - ľahšia varianta opísaná nižšie). Priamo nadol touto pláňou až do jej spodnej časti, kde sa strmo láme vo výrazný esivoto zahnutý žľab. Žľabom cez zúženie s ľadopádikom až na spodný kužeľ, ktorým už ľahko na dno doliny.
horná a stredná časť 35-45°, spodné esíčko 45-50° na 100 m
S5, E2+,
červený ťažký
500 m (na dno doliny)
marec;
objektívne nebezpečné (preveje) a lavinózne, pri malom množstve snehu sú v spodnej časti mixové prahy, prvopád: 14.3.2021 Sonka, Miro a Tomáš (Solisková pasca...), prvozjazd(?): 14.3.2022 M. a R. Peťo
P4
Varianta línie P3: začiatok ako zjazd P3 vyššie. Pod horným zúžením na začiatku širšej plytšej pláne traverz doľava cez snehové rebro do výrazného žľabu spadajúceho smerom na východ. Žľabom priamo nadol až do spodnej muldy, ktorou ľahko na dno doliny.
35-45°
S4+, E2+,
červený stredne ťažký
470 m (na dno doliny)
marec;
horná časť lavinózna a exponovaná, samotný žľab už menej exponovaný (E1+)
Mlynicka dolina - Hreben Solisk
Zjazd
Stručný opis
Sklon
Obtiažnosť
Prevýšenie
Poznámka
A1
Predné Soliskové sedlo: zo sedla medzi Predným Soliskom a Soliskovým hrbom priamo dole žľabom, ktorý sa v spodnej časti napája na široký Soliskový žľab ústiaci pod vodopád Skok.
32-40°
S3+, E1,
modrý stredne ťažký
400 m (na dno doliny)
február-máj;
relatívne ľahké a vhodné aj pre menej skúsených lyžiarov, ak je málo snehu, zjazd býva v hornej časti pomerne úzky
A2
Variant Predného Soliskové sedla: zo štrbiny pod Soliskovým hrbom priamo dole s napojením sa do Soliskového žľabu.
32-40°
S3, E1,
modrý stredne ťažký
400 m (na dno doliny)
február-máj;
charakterom podobné ako zjazd A1
A3
Zadné Soliskové sedlo: z výrazného sedla za Soliskovým hrbom širokým dlhým Soliskovým žľabom na dno doliny pod vodopád Skok.
32-40°
S3, E1,
modrý stredne ťažký
400 m (spod Solis.hrbu)

600 m (z Mlynického Soliska na dno doliny)
február-máj;
zjazd je možné predĺžiť a lyžovať až z vrchola Mlynického Soliska žliabkom popod hrebeň (expozícia smerom do Furkotskej doliny) a v sedielku pod Solisk. hrbom sa napojiť na zjazd A2 (cca S4-, E1+, modrý ťažký)
B1
Mlynické Solisko (z Nízkej lávky J): výrazným žľabom spadajúcim z vrcholového hrebeňa Mlynického Soliska priamo nadol cez horné zúženie. Nižšie už ľahšie rozširujúcim sa žľabom, ktorý postupne stráca sklon.
horná časť 45-52°, stredná a spodná časť 36-42°
S5, E2,
červený stredne ťažký
480 m (k Plesu nad Skokom)
marec-apríl;
najužšie miesto žľabu (šírka 1-2 m) je za dostatočných snehových podmienok možné oblyžovať zľava
B2
Varianta (z Nízkej lávky S): zo sedielka pred Štrbským Soliskom priamo dole žľabom, ktorý neskôr prechádza v širokú pláň. V hornej časti pláne traverz doprava a cez rebro do centrálneho žľabu. Ďalej ako B1.
38-45°
S4+, E2+,
červený stredne ťažký
480 m (k Plesu nad Skokom)
marec-máj;
technicky ľahšie ako zjazd B1 no trochu viac exponované, na hornej pláni pozor na lavíny
B3
Mlynické Solisko (direkt): zo sedielka pod vrcholom najskôr užším esovitým žľabom na malú snehovú pláň. Z nej priamo nadol nad spodný skalný prah, ktorý je možné za veľmi dobrých snehových podmienok skočiť na lyžiach. Pod prahom ďalej už ľahšie s napojením na B1.
42-47°
S6-, E2+,
čierny ľahký
470 m (k Plesu nad Skokom)
marec-apríl;
s Rasťom sme celú líniu zlyžovali kontinuálne (spodný prah skokom, horné prahy boli vysnežené) v marci 2008 za výborných snehových podmienok (za slabších podmienok sú nad spodným prahom ešte tri ďalšie menšie prahy, viď fotky od Barneyho nižšie)
C1
Šedá lávka: zo sedla medzi Štrbským a Malým Soliskom priamo nadol žľabom až do miesta, kde sa zužuje. Ďalej nadol týmto zúženým žliabkom (najťažšie miesto, je možné oblyžovať ho zľava - viď varianta C3). Pod zúžením sa žľab esovito stáča smerom doprava. Týmto esovitým zakrivením žľabu až na spodnú širokú pláň a odtiaľ sprava ľahko na dno doliny.
40-45°, 1x 48°
S5-, E2,
červený stredne ťažký
470 m (na dno doliny)
február-máj;
technicky najťažšia časť je krátke zúženie v strednej časti (najužšie miesto šírka 2-3 m)
C2
Štrbské Solisko: priamo z vrchola strmým žliabkom (SV orientácia) doľava nadol na plytší chrbát. Z neho doľava nadol do žľabu spadajúceho zo Šedej lávky (zjazd C1) a ním nadol.
horný žliabok 48-53°, ďalej 40-45°
S5, E2+,
červený ťažký
500 m (na dno doliny)
apríl;
v hornej časti častý nedostatok snehu
C3
Varianta žľabu zo Šedej lávky: nad zúžením v strednej časti nepokračovať priamo nadol, ale lyžovať doľava na rebro a ním priamo nadol asi 50 m (mierne exponované) až do miesta, kde doprava nadol spadá krátka strmá snehová pláň. Ňou naspäť do žľabu, ktorý sa tu esovito zakrivuje a ďalej ako C1.
40-45°
S4+, E2+,
červený stredne ťažký
470 m (na dno doliny)
marec-máj;
technicky ľahšie ale trochu exponovanejšie ako C1
Mlynicka dolina - Hreben Solisk
Zjazd
Stručný opis
Sklon
Obtiažnosť
Prevýšenie
Poznámka
D1
Hrebeň Prostredného Soliska (JV svahom): z hrebeňa najskôr mierne doprava dole pravou časťou svahu, v ktorej sa nachádza krátky úzky žliabok. Ním dole do kotla pod Malým Soliskom (Mlynická záhradka) a odtiaľ buď popod Malé Solisko až na spodnú časť zjazdu C, alebo vybočiť doľava popod skalné rebro smerom pod líniu E.
40-45°
S4, E2,
červený ľahký
250 m (do Mlynickej záhradky)
marec-apríl;
lavinózne
D2
Varianta zjazdu D1: spod hrebeňa doľava nadol ponad skalné prahy až na nevýrazný hrebienok vybiehajúci z Prostredného Soliska. Jeho pravou stranou niekoľko metrov nadol a potom doprava na snehovú pláň (už pod skalnými prahmi) a ňou do Mlynickej záhradky.
38-43°
S4-, E2,
modrý ťažký
250 m (do Mlynickej záhradky)
február-apríl;
pozor na lavíny
E
Prostredné Solisko: zo sedielka pod vrcholom najskôr priamo dole cca 20 m strmým žliabkom, potom traverz doľava na snehový hrebienok (exponované). Z neho doľava dole 30 m a potom šikmo doľava (už ľahšie) až na výrazné rebro. Z neho doprava nadol na rozľahlú snehovú pláň a jej pravou časťou na dno doliny.
horná časť do 48°, spodná časť 30-40°
S5, E3,
červený ťažký
450 m (na dno doliny)
marec-apríl;
pekná logická línia vedúca rampou pretínajúcou V stenu Prostredného Soliska, horná časť značne exponovaná
F
Solisková lávka (južná): zo štrbiny pod vrcholom Prostredného Soliska cez prevej do úzkeho žľabu. Týmto postupne rozširujúcim sa žľabom až do miesta, kde sa napája na širokú snehovú rampu tiahnucu sa sprava doľava (línia E). Rampou niekoľko metrov doľava nadol ponad skalné rebro (spoločne s líniou E). Potom doprava nadol do zužujúceho sa žliabku a ním až na spodnú snehovú pláň, kde sa zjazd opäť napája na líniu E, ktorou už ľahko na dno doliny.
horný prevej 60° na 4 m, ďalej 42-48°, spodná pláň 30-40°
S5+, E2+,
červený ťažký
450 m (na dno doliny)
marec-apríl;
technicky náročný je začiatok zjazdu (prekonanie hrebeňového preveja) a zúžený žliabok nad spodnou snehovou pláňou, celkovo asi najťažšia zo zakreslených línií v masíve Veľkého a Prostredného Soliska
G
Solisková lávka (severná): zo štrbiny pod vrcholom Veľkého Soliska priamo nadol výrazným žľabom, spodné zúžené miesto lyžujeme vľavo od skalného hrebienka až na spodnú snehovú pláň, ktorej skalné ostrovčeky obchádzame zľava.
40-47°
S5-, E2+,
červený stredne ťažký
450 m (na dno doliny)
marec-apríl;
pekný zjazd s dvomi ťažšími zúženými miestami
H1
Predný Soliskový zárez: zo štrbiny po snehovom hrebienku 5 m. Potom doľava nadol (najstrmšie miesto) do kratučkého žliabku, ktorý ústi na široký snehový svah. Týmto svahom ľahko až do jeho zúženia, v ktorého spodnej časti sa zvyčajne nachádza malý skalno-ľadový prah. Okolo neho (šírka 1 m) dole na širokú snehovú pláň, ktorou ďalej až na dno Mlynickej doliny.
začiatok 1x50°, v spod- nej časti 1x47°, zvyšok 38-43°
S5-, E2,
červený stredne ťažký
450 m (na dno doliny)
marec-apríl;
relatívne ľahká stredná a záverečná spodná časť v kontraste s 2 ťažšími miestami: prvé je malý skok zo snehového hrebienka do kratučkého žliabku na úplnom začiatku zjazdu, druhé je spodný ľadopádik (šusom cca 5 m, resp. skok 2 m s bezpečným dopadom)
H2
Prostredná Solisková kopa: z vrcholovej plošinky kopy smerom doprava nadol ľahkým terénom asi 30 m až na zjazd H1. Ďalej ako H1.
35-43°, v spod- nej časti 1x47°
S5-, E2,
červený stredne ťažký
450 m (na dno doliny)
marec-apríl;
vynecháva horné ťažšie miesto línie H1, spodné zúženie je možné ľahšie oblyžovať sprava cez rebro napojením sa na líniu G (bodkovaná varianta v zákrese)
I1
Prostredný Soliskový zárez: zo sedielka medzi Prostrednou a Zadnou Soliskovou kopou priamo nadol širokou pláňou až na jej koniec, kde prechádza v krátky žliabok zakončený skalným prahom. Týmto žliabkom a ďalej krátkou rampou tiahnúcou sa doľava. Na konci rampy cez prevej na spodnú snehovú pláň a ňou na dno Mlynickej doliny.
40-45°, prevej rampy 70° na 2 m
S5-, E2+,
červený stredne ťažký
450 m (na dno doliny)
február-apríl;
technicky najťažšie miesto je prevej na konci rampy, ktorého výška, sklon a obtiažnosť závisí od snehových podmienok
I2
Varianta zjazdu I1: začiatok rovnako ako I1. V spodnej tretine širokej snehovej pláne traverz doľava ponad nevýrazné skalné rebro do vedľajšieho krátkeho úzkeho žliabku. Ním nadol (najťažšie miesto) až na spodnú snehovú pláň a ňou (už spoločne s líniou I1) na dno Mlynickej doliny.
40-46°
S4+, E2+,
červený stredne ťažký
450 m (na dno doliny)
február-apríl;
technicky trochu ľahšie než I1
HRUBÝ VRCH
Mlynicka dolina - Hruby vrch
Mlynicka dolina - Hruby vrch
Zjazd
Stručný opis
Sklon
Obtiažnosť
Prevýšenie
Poznámka
J
Bystrá lávka: zo štrbiny širokou muldou do Mlynickej doliny smerom k Capiemu plesu.
30-40°
S3, E1,
modrý ľahký
240 m (k Capiemu plesu)
január-apríl;
vhodné aj ako prechod z/do Furkotskej doliny
K
Furkotský štít: zo severného vrchola smerom na V niekoľko metrov šikmo vpravo nadol do strmého zúženia, z ktorého ďalej priamo nadol nevýrazným krátkym žľabom prechádzajúcim v spodné pláne ústiace do kotla pod Hrubým vrchom.
horné zúženie 10 m cca 48°, zvyšok 35-45°
S5-, E2,
červený stredne ťažký
260 m (do kotla pod Hrubým vrchom)
február-apríl;
krátka línia z pekného vrchola
L
Furkotská priehyba (J): z J časti priehyby najskôr širokým snehovým rebrom, z ktorého doprava do krátkeho žľabu spadajúceho spod vrcholu Furkotského štítu. Žľabom na spodné pláne, ktorými ľahko do kotla.
horná časť cca 45°, spodná časť do 35°
S4+, E2,
červený stredne ťažký
250 m (do kotla pod Hrubým vrchom
február-apríl;
relatívne krátke
M
Furkotská priehyba (S): z nevýraznej kopy v hrebeni medzi Furkotským štítom a Hrubým vrchom nadol širokou pláňou, ktorá sa nižšie zužuje. Zúžením a ďalej mierne doprava do žľabu, ktorý spadá priamo z Furkotskej priehyby. Cez jeho spodné zúženie nadol sprava obchádzajúc spodné skalné prahy.
35-45°
S4+, E2,
červený stredne ťažký
260 m (do kotla pod Hrubým vrchom
február-apríl;
N
Hrubý vrch: z východnej časti vrchola šikmo vpravo nadol popod skalnú stienku v južnom hrebeni na širokú pláň, ktorou ľahko až do miesta, kde prechádza v esovitý žliabok s dvomi zúženými miestami. Žliabkom nadol na spodné pláne.
35-43°, 2x 5 m 47°
S5, E2,
červený stredne ťažký
280 m (do kotla pod Hrubým vrchom
február-apríl;
najnáročnejšia zo zakreslených línií v masíve Hrubého vrchu, pri slabších podmienkach je v spodnom zúžení nutné skočiť malý skalný prah (1-2 m pri E1)
O
Hrubá priehyba: zo snehovej plošiny v hrebeni priehyby šikmo vľavo nadol širokou pláňou a cez jej zúženie v strednej časti až nad spodnú skalnú bariériu. Tu buď traverz doprava cca 50 m a ďalej ľahko priamo nadol, alebo ťažšie priamo skokom skalnej bariéry.
35-42°
S4-, E2,
modrý ťažký
180 m (do kotla pod Hrubým vrchom
február-apríl;
pri variante skokom je náročnosť zjazdu vyššia (expozícia skoku E1, technická náročnosť skoku závisí od výšky snehu)