Mengusovská dolina

Stiahni si sprievodcu vo formáte PDF: MengusovskaDolina_v3.0.pdf

Popis oblasti
Mengusovská dolina sa nachádza v západnej polovici Vysokých Tatier. Za Popradským plesom ju rozdeľuje Popradský hrebeň a hrebeň Kôpok na Mengusovskú dolinu (situovanú na západ od Popradskéh hrebeňa) a Zlomiskovú dolinu (situovanú východne od Popradského hrebeňa). Obe doliny sa vo svojich zadných častiach členia na niekoľko doliniek a kotlín. Mengusovskú dolinu v závere tvorí Satanova dolinka, Hincova kotlinka, Kotlina Žabích plies a Dolinka pod Váhou. Zlomiská sa členia na Dračiu dolinku, Kotlinu pod Dračím sedlom, Rumanovu dolinku a Ľadovú kotlinu (pre lepšiu orientáciu pozri schematickú mapku a panorámu, ktoré sú uvedené nižšie pod textom).
Upozorňujem, že pre skialpinizmus nie je Návštevným poriadkom TANAPu povolená celá lokalita. Týmto sprievodcom sa nesnažím nikoho motivovať, aby porušoval akýkoľvek zákon. Vykonávanie skialpinistickej činnosti je na slobodnom rozhodnutí každého z vás. Ak sa napriek upozorneniu rozhodnete pre skialpinizmus v tejto oblasti, vnímajte Prírodu a správajte sa čo najohľaduplnejšie!
Zatiaľ sú rozpracované tieto sektory (ďalšie zjazdy do nich budem priebežne dopĺňať):

  • Hrebeň Bášt ohraničuje Mengusovskú dolinu zo západnej strany. Z juhu začína Patriou (2205 m) a Malou Baštou, pokračuje Prednou Baštou, Satanom (2421 m), masívom Diabloviny, Zadnou Baštou (2380 m) a končí Hlinskou vežou (2340 m). Zjazdy z Hrebeňa Bášt smerom na západ sú zakreslené a popísané v rámci Mlynickej doliny.
  • Satanova dolinka tvorí malú kotlinku v západnej časti Mengusovskej doliny. Z ľavej strany ju ohraničuje záver hrebeňa Bášt (Zadná Bašta až Hlinská veža), z hornej strany Hlinské sedlo, Kôprovská veža (2250 m) a Kôprovský chrbát. Pravú časť dolinky tvorí Hincová kôpka (2000 m), za ktorou sa nachádza Hincova kotlinka.
  • Hincova kotlinka sa nachádza v závere Mengusovskej doliny. Zo západu ju ohraničuje masív Kôprovského štítu (2363 m), zo severu Čubrina (2370 m), Veľký Mengusovský štít (2431 m) a Východný Mengusovský štít (2400 m). Z východu je ohraničená Hincovou vežou (2372 m) a Mengusovským Volovcom (2227 m)
  • Kotlina Žabích plies tvorí záver centrálnej časti Mengusovskej doliny. Zo západnej strany je ohraničená hrebeňom Volovca Mengusovského (2220 m), vo východnej časti je jej súčasťou Kotlinka pod Žabím koňom. Medzi populárne lyžiarske túry patria južné svahy Hincovej veže a Volieho chrbta. O niečo náročnejšiu lyžovačku ponúka vedľajšia Žabia veža (2340 m). Dominantou kotliny sú Rysy na slovensko-poľskej hranici, ktoré sú so svojou nadmorskou výškou 2499 m najvyšším poľským vrcholom. Z lyžiarskeho hľadiska sú zaujímavé JZ svahy spadajúce priamo do Kotliny Žabích plies (zakreslené a opísané nižšie), SZ žľab ku Czarnemu Stawu (jeho opis a zákres nájdeš na stránke Ivy Filovej) a najľahšia línia na JV cez Dolinku pod Váhou okolo Chaty pod Rysmi.
  • Dračia dolinka tvorí snáď najkrajšiu časť Mengusovskej a Zlomiskovej doliny. Vďačí za to svojej krásnej horskej korune, ktorú spolu s Ťažkým štítom (2520 m) a Dračím štítom (2523 m) dotvára kráľovná Tatier - Vysoká (2547 m) so svojím typickým dvojvrcholom (SZ a JV). Centrálny žľab Vysokej spadajúci smerom na juh zo štrbiny medzi jej vrcholmi patrí k častým cieľom skialpinistov (skúsenejší lyžiari môžu začať lyžovať priamo z vrchola - či už SZ alebo JV). Z centrálneho žľabu Vysokej je nižšie možné pokračovať buď priamo žľabom na dno Dračej dolinky (v prípade dostatku snehu ďalej smerom na juh muldami popod Popradský hrebeň až k Popradskému plesu), alebo cez Dračie sedlo do Kotlinky pod Dračím sedlom, ktorú od Dračej dolinky oddeľuje Dračí hrebeň.
  • Rumanova dolinka a Železná kotlina sa nachádzajú v závere Zlomiskovej doliny. Zo S strany ich uzatvára zubatá koruna od Ganku (2462 m) cez Rumanov štít (2428 m), Zlobivú (2425 m), Západný Železný štít (2360 m) a Snežné kopy až po Východný Železný štít (2340 m) a Popradský Ľadový štít (2390 m). V masíve sa nachádzajú dva významné skialpinistické prechody. Prvým z nich je Východná Železná brána (2255 m), ktorou je možné prejsť zo Zlomiskovej doliny cez Gerlachovské spády do Kačacej doliny. Druhým prechodom je Sedlo pod Drúkom (2333 m), ktoré prepája Zlomiskovú s Batizovskou dolinou.
  • Popradský hrebeň a Kôpky sú jedným z južných výbežkov hlavného hrebeňa Vysokých Tatier, spadajúc k Popradskému plesu. Hrebeň oddeľuje Mengusovskú dolinu od Zlomiskovej doliny (resp. Dračej dolinky), pričom krajšie a dlhšie línie sa nachádzajú na strane Mengusovskej doliny. Zjazdy začínajú z hrebeňa vo výške medzi cca 2100 m (Nižná Popradská štrbina) až 2350 m (Kôpky).

Prístup
Z diaľnice D1 odbočíš smerom na Štrbu. V Štrbe na hlavnej križovatke pokračuješ ďalej smerom na Štrbské pleso. Po cca 8 km serpentín sa cesta napája na hlavnú cestnú komunikáciu vedúcu popod Vysoké Tatry. Tu je potrebné odbočiť doprava (stále smer Štrbské pleso). Po asi 500 m nasleduje ďalšia križovatka, kde však neodbočíš doľava (tadiaľ vedie cesta na Štrbské pleso), ale pokračuješ ďalej asi 1 km (smer Tatranská Polianka, resp. Starý Smokovec) klesajúc až k prvému mostu, za ktorým je potrebné odbočiť doľava. Rovnou cestou cca 1 km až na platené parkovisko. Za parkoviskom hlavná cesta križuje železničnú trať a pokračuje doľava (jednosmerka na Štrbské pleso) a priamo na sever - smer Popradské pleso, ktoré je východiskovým bodom do Mengusovskej a Zlomiskovej doliny. Pokiaľ ste na Popradskom plese ubytovaní, je možné vybaviť si povolenie na výjazd autom až hore k plesu (v zime sú potrebné reťaze).

Najlepšie podmienky
Mengusovská dolina a Zlomiská ponúkajú pre skialpinizmus a extrémne lyžovanie všetky expozície, prevládajú však hlavne východné a južné. Preto tu zvykne bývať dostatok snehu už v januári alebo februári. Avšak na ťažšie zjazdy, ktoré si vyžadujú viac snehu (napr. Zadná bašta), a tiež pre zjazdy orientované západne, zvykne bývať z hľadiska množstva snehu najlepším mesiacom marec a apríl.

Ubytovanie
Priamo v horskom hoteli Popradské pleso či na Chate pod Rysmi, prípadne v niektorom z hotelov na Štrbskom plese.

SCHEMATICKÁ MAPA DOLINY
Mengusovska dolina - mapa
FOTOMAPA MENGUSOVSKEJ DOLINY
fotomapa
HREBEŇ BÁŠT
Mengusovska dolina - Hreben Bast (Patria - Mala Basta)
Zjazd
Stručný opis
Sklon
Obtiažnosť
Prevýšenie
Poznámka
Patria východným kotlom: z vrchola po JV hrebeni asi 150 m až do miesta, kde doľava do východného kotla zbieha výrazné rebro. Zľava okolo rebra na plytšiu snehovú pláň. V jej hornej tretine traverz cez rebro doľava do vedľajšieho žľabu, ktorým opäť asi 100 m nadol a potom cez druhé rebro doľava (pod výraznými skalnými vežičkami). Ďalej ľahko širokou pláňou do jej ľavej časti, kde prechádza do výrazného úzkeho žľabu. Žľabom nadol až na svah ústiaci na dno doliny.
horná časť 30 m 45°, stredná časť 35-40°, spodný žľab do 42°
S4+, E2,
červený stredne ťažký
700 m (na dno Mengus. doliny)
február-apríl;
pekná rôznorodá línia, lavinózne a orientačne náročné
Žľab zo Sedla nad Skokom: z najnižšieho bodu sedla priamo nadol výrazným žľabom (v strednom zúžení držiac sa pravej časti žľabu) až na magistrálu.
30-40°
S3+, E1,
modrý stredne ťažký
650 m (na dno Mengusov- skej doliny)
január-marec;
v spodnej časti zvykne byť na jar vypadnutá lavína
Malá Bašta: spod vrcholu nadol širokou pláňou, ktorá tvorí ľavú časť svahu spadajúceho zo Sedla nad Skokom. V strednej časti šikmo vľavo nadol na nevýraznú kosodrevinovú terasu, z ktorej úzkym žliabkom na spodné pláne ústiace k Mengusovskému potoku.
30-40°
S3+, E1+,
modrý stredne ťažký
700 m (na dno Mengus. doliny)
január-apríl;
lavinózne
Mengusovska dolina - Hreben Bast (Mala Basta - Satan)
Zjazd
Stručný opis
Sklon
Obtiažnosť
Prevýšenie
Poznámka
Široký žľab: z výrazného sedla medzi Malou a Prednou Baštou (tzv. Sedlo nad Širokým žľabom) širokým žľabom do nevýrazného kotla, z ktorého ľavou časťou cez spodný hang na dno Meng. doliny.
25-35°
S3, E1,
modrý ľahký
650 m (na dno Mengus. doliny)
február-apríl;
nenáročná lyžovačka vhodná aj pre začínajúcich skialpinistov
Červený žľab: zo Sedla nad Červeným žľabom priamo nadol výrazným žľabom (v hornej časti je žľab mierne esovito zahnutý a prechádza dvomi strmými zúženiami, v spodnej polovici sa rozširuje a výrazne stráca na sklone).
prvých cca 30 m okolo 45°, ďalej 150 m 50-55°, spodná časť 35-40°
S6-, E2+,
čierny ľahký
700 m (na dno Mengus. doliny)
február-marec;
žľabová fajnšmekrovina, krátke lyže výhodou;
celý žľab som prvýkrát zlyžoval 12.2.2000 s Mišom Wolfom, pričom v kľúčovom zúžení som lyžoval cca 12 m bočným zosuvom (foťák sme vtedy bohužiaľ nemali),
pokus o repete 4.3.2011 stroskotal kvôli nedostatočným snehovým podmienkam, ale pre názornosť aspoň foto z výstupu žľabom (nižšie je uvedené video z Rasťovho zjazdu z roku 2013):
Satanov zárez: zo sedielka Satanovho zárezu priamo nadol V svahom, ktorý je zakončený skalnými prahmi spadajúcimi do Červeného žľabu. Ponad prahy šikmo doľava na široký a relatívne plytký svah, ktorým nadol až nad miesto, kde svah prechádza v spodnú skalnú bariéru. Ďalej cez snehové sedielko v rebre doprava a strmým (50-55°) traverzom vpravo do spodnej časti Červeného žľabu. Ním ľahko na dno doliny.
hor- ných 150 m 42-48°, nižšie okolo 40°, pre- chod do žľabu 50-55° na 10 m
S5, E2+,
červený ťažký
730 m (na dno Mengus. doliny)
február-apríl;
pekný dlhý zjazd;
Tip na túru: výstup Červeným žľabom a ďalej po hrebeni do Satanovho zárezu, z ktorého pokračovať zjazdom dole do Mengusovskej doliny
Satanov žľab (do Mengusovskej doliny): zo Satanovho sedla priamo nadol asi 15 m úzkym a relatívne strmým žliabkom, ktorý prechádza do výrazne širšieho a plytšieho žľabu. Ním ľahko cez jeho zúženie v strednej časti až na spodný násypový kužel a dno Satanovej dolinky.
horný žliabok 45-47°, ďalej 35-40° (v zúžení do 43°)
S4+, E1+,
červený ľahký
470 m (na dno Satanovej dolinky)
február-apríl;
pri lyžovaní až zo sedla je kľúčových prvých cca 15 m; žľab je takmer stále v tieni, čo má výrazný vplyv na kvalitu snehu
Mengusovska dolina - Hreben Bast (Satan a Zadna Basta) Mengusovska dolina - Hreben Bast (Satan a Zadna Basta)
Zjazd
Stručný opis
Sklon
Obtiažnosť
Prevýšenie
Poznámka
Satanov žľab do Mengusovskej doliny (pozri opis k fotografii vyššie)
viď vyššie
S4+, E1+,
červený ľahký
470 m (na dno Satanovej dolinky)
pozri vyššie
Diablov žľab: z Diablovho sedla (resp. spod preveja visiaceho zo sedla/štrbiny) úzkym žľabom priamo nadol až na spodný kužeľ, kde sa žľab napája do Satanovho žľabu.
žľab na celej dĺžke 45°-50°
S6-, E2,
čierny ľahký
cca 500 m (na dno Satanovej dolinky)
február-marec;
vhodné pre milovníkov strmých úzkych žľabov
Zadná Bašta (do Mengusovskej doliny): z malej snehovej buly medzi južným a prostredným vrcholom Zadnej Bašty (zo strany Mlynice ide o bulu v hrebeni medzi zjazdmi M3 a M2) priamo nadol asi 20 m svahom, ktorý sa lievikovito zužuje. Nad zúžením strmý traverz 4 m doprava cez snehové rebierko do úzkeho, postupne sa rozširujúceho žliabku sprava ohraničeného skalným rebrom. Žliabkom asi 40 m nadol do miesta, kde skalné rebro prechádza v stenu. Tu mierne vľavo 15 m pomedzi skalné ostrovčeky na širokú pláň a na jej hornom okraji ihneď traverz 10 m doprava k nevýraznému rebru. Cez rebro (exponované, 55°) ďalej vpravo na strmý svah (50°) a ním mierne doprava nadol do strednej časti Diablovho žľabu. Ním dolu až na spodné pláne Satanovej dolinky.
horná časť okolo 45° (1x55°), pre- chod do Diab- lovho žľabu 50-55°, v Diabl. žľabe 45°
S6-, E3,
čierny ľahký
550 m (na dno Satanovej dolinky)
marec-apríl;
pekný a zaujímavý zjazd, varianta (na fotke so zakreslenou líniou je vyznačená bodkovane): z buly priamo nadol a ďalej mierne doprava do lievikovitého zúženia , ktoré pokračuje ako esovito zahnutý žliabok (t.j. po prvých 20 m netraverzovať cez rebro vpravo). Esovitým žliabkom cca 50 m dole na pláň a jej hornou časťou traverz 20 m vpravo na exponované rebro. Vhodnejšie a trochu ľahšie ako pôvodná varianta
SATANOVA DOLINKA
Mengusovska dolina - Satanova dolinka
Zjazd
Stručný opis
Sklon
Obtiažnosť
Prevýšenie
Poznámka
A
Hlinské sedlo: zo sedla priamo nadol rozširujúcim sa žľabom na spodný kužeľ, ktorým ľahko na dno Satanovej dolinky.
30-42°
S4-, E1+,
modrý ťažký
cca 420 m (na dno Satanovej dolinky)
január-apríl;
príjemný zjazdík v pekných kulisách zadnej časti hrebeňa Bášt, tip na túru: pozri fotogalériu nižšie
C
Nižné Kôprovské sedlo: zo sedla priamo nadol krátkym širokým žľabom na terasu, z ktorej ďalej muldami sprava do Satanovej dolinky.
30-40°
S3, E1,
modrý stredne ťažký
cca 320 m (na dno Satanovej dolinky)
január-apríl;
sedlo je vhodné na prechod medzi Mengusovskou a Hlinskou dolinou
D
Západná Kôprovská priehyba: zo sedielka priehyby priamo nadol krátky žľabom až na výraznú terasu. Z nej buď zľava popod Hincovu kôpku alebo sprava popod Nižné Kôprovské sedlo nadol do Satanovej dolinky.
30-42°
S3+, E1,
modrý stredne ťažký
cca 340 m (na dno Satanovej dolinky)
január-apríl;
alternatíva na pohodovú lyžovačku, keď je vedľajšie Nižné Kôprovské sedlo beznádejne rozlyžované
HINCOVA KOTLINKA
Mengusovska dolina - Koprovsky stit
Zjazd
Stručný opis
Sklon
Obtiažnosť
Prevýšenie
Poznámka
B
Kôprovské plece: z vrcholu pleca smerom na JV po plytkom chrbáte asi 40 m a potom doľava nadol do nevýrazného žľabu. Jeho ľavou stranou (mierne exponované) doprava nadol a ďalej krátkym strmým horizontálnym traverzom doprava cez snehový hrebienok do vedľajšieho širokého spodného žľabu, ktorým ľahko na široké svahy spadajúceho k V. Hincovmu plesu.
horná časť 40-45°, traverz 5 m 50-55°, spodok do 35°
S5-, E2+,
červený stredne ťažký
350 m (k Veľkému Hincovmu plesu)
február-apríl;
horná časť žľabu sa na jar rýchlo vytápa, v hornej časti možnosť lyžovať aj pravou stranou žľabu (technicky náročnejšie ale menej exponované)
C
Kôprovský štít: z vrcholu JV hrebeň (zo západnej strany) šikmo vľavo nadol cca 80 m. Potom (asi 20 m nad Kôprovskou priehybou) doľava cez hrebeň na krátky svah napájajúci sa na výrazný žľab (V expozícia) spadajúci z priehyby. Svahom do žľabu a ďalej jeho mierne esovitým zúžením na pláne nad Veľkým Hincovým plesom.
horná časť do 35°, žľab 45°
S4, E2,
červený ľahký
410 m (k Veľkému Hincovmu plesu)
február-apríl;
lyžovať je možné aj priamo V žľabom z Kôpr. priehyby (avšak často tomu bránia veľké preveje)
D
Variant z vežičky vo V rebre Kôprovskej priehyby: najskôr smerom na JV krátkym svahom ústiacim do žľabu. Žľabom až nad spodný mixový zlom, ponad ktorý doprava cez snehové rebro (47° na 3 m) a ďalej šikmo vpravo nadol na spodné pláne spadajúce k V. Hincovmu plesu.
prvých 10 m 43-47°, v žľabe 38-43°, 1x47°
S4+, E2,
červený ľahký
320 m (k Veľkému Hincovmu plesu)
február-apríl;
krátke, ale tá pekná fotogenická vežička stojí za to
E
Temnosmrečianske sedlo: zo sedla najskôr niekoľko desiatok metrov priamo nadol a potom doprava cez snehový hrebienok na začiatok rozsiahlej snehovej pláne, ktorou ľahko k Veľkému Hincovmu plesu.
horná časť do 42°, spodné pláne do 30°
S4-, E1+,
modrý ťažký
cca 280 m (k Veľkému Hincovmu plesu)
január-apríl;
v prípade veľmi dobrých snehových podmienok možnosť lyžovať zo sedla priamo nadol bez nutnosti traverzu doprava cez snehový hrebienok
G
Hincovo sedlo: z prostrednej časti sedla priamo nadol krátkou pláňou, ktorá prechádza v nevýrazný skalnatý chrbát. Z ľavej strany chrbta do jeho spodnej časti, odkiaľ strmo doprava nadol do spodného žliabku, ktorým už ľahko do muldy spadajúcej k Hincovmu plesu.
35-43°, 1x 10 m 50°
S4+, E2,
červený ľahký
370 m (k Veľkému Hincovmu plesu)
február-marec;
na jar sa časť línie rýchlo odtápa na skalu
Mengusovska dolina - Hincova kotlinka
Zjazd
Stručný opis
Sklon
Obtiažnosť
Prevýšenie
Poznámka
H
Prostredný Mengusovský štít (J rampa): zo snehového hrebienka na začiatku výraznej širokej rampy, ktorá pretína celú južnú stenu štítu, šikmo doľava nadol až nad spodné mixové prahy. Jedným zo žliabkov priamo nadol a ďalej už ľahko spodnými svahmi až na Veľké Hincovo pleso.
35-45°
S4, E2,
červený ľahký
400 m (k Veľkému Hincovmu plesu)
január-marec;
v hornej časti je možné začať lyžovať až z hrebeňa (bodkovaná varianta, cca  50° na 20 m, E3+, červený ťažký), spodné prahy sa na jar rýchlo vytápajú
I
Mengusovské sedlo: zo sedla pravou časťou širokej pláne priamo nadol asi 50 m. Ďalej traverz doprava, za ktorým sa napájame na líniu rampy Prostredného Mengusovského štítu (línia H opísaná vyššie).
35-45°
S4, E2,
červený ľahký
350 m (k Veľkému Hincovmu plesu)
január-marec;
zo sedla možnosť lyžovať aj šikmo doľava nadol s napojením na líniu z Východného Mengusovského štítu (bodkovaná varianta)
J
Východný Mengusovský štít (JZ stena): zo sedielka v západnej časti hrebeňa Východného Mengusovského štítu priamo nadol cez zúženie na širokú snehovú pláň. Ňou najskôr priamo nadol a ďalej sprava obchádzajúc skalný prah až na snehový hrebienok. Odtiaľ doľava nadol rampou, ktorá sa tiahne šikmo vľavo popod výrazné skalné rebrá až na spodné pláne, ktorými už ľahko ku Veľkému Hincovmu plesu.
38-45°, 1x48°
S5-, E2+,
červený stredne ťažký
430 m (k Veľkému Hincovmu plesu)
február-apríl;
technicky najťažší je krátky traverz v hornej časti rampy (v spádnici hornej širokej pláne), vrchol sa dá lyžovať aj na druhú stranu líniou do Doliny Rybieho potoka
KOTLINA ŽABÍCH PLIES a RYSY
Mengusovska dolina - Kotlina Zabich plies
Zjazd
Stručný opis
Sklon
Obtiažnosť
Prevýšenie
Poznámka
A
Volovcovo sedlo: z najnižšieho bodu hrebeňa medzi Volovcom a Hincovou vežou nadol krátkym svahom do kotlinky pod Volovcom (Volia kotlinka). Ďalej ako zjazd z Volieho chrbta (línia B nižšie).
30-40°
S3, E1,
modrý ľahký
260 m (k Malému Žabiemu plesu)
január-apríl;
ľahká túra vhodná pre začínajúcich lyžiarskych turistov
B
Volí chrbát: zo sedielka západne pod Volími rohmi širokým južným svahom nadol do Volej kotlinky. Kotlinkou popod Volovec Mengusovský a ďalej zvažujúcim sa svahom až na zimný turistický chodník.
30-40°
S3, E1,
modrý ľahký
400 m (k Malému Žabiemu plesu)
január-apríl;
ľahká túra vhodná pre začínajúcich lyžiarskych turistov
C
Rohatý hrebeň: z hrebeňa krátkou šikmou rampou doľava nadol na širokú plytkú pláň. V jej spodnej časti doľava strmým žliabkom ústiacim na pláň spadajúcu k Vyšnému Žabiemu plesu. Spod plesa ďalej pravou časťou svahu k Malému Žabiemu plesu.
35-45°
S4, E1+,
červený ľahký
430 m (k Malému Žabiemu plesu)
január-apríl;
od Vyšného Žabieho plesa možnosť vytraverzovať popri meteostaničke cez chrbát doprava na líniu z Volích rohov (B)
D
Veľká Volia štrbina: z východnej časti štrbiny strmým esovitým zúžením do výrazného žľabu zakončeného malým skalným prahom. Asi 50 m nad prahom traverz doprava cez rebro a krátkym žliabkom cez zúženie na pláň spadajúcu k Vyšnému Žabiemu plesu. Ďalej rovnako ako zjazd z Rohatého hrebeňa (línia C).
45-50° na 200 m, zvyšok do 40°
S5, E2,
červený stredne ťažký
410 m (k Malému Žabiemu plesu)
február-apríl;
možnosť nástupovej varianty úzkym žliabkom zo západnej časti štrbiny
E
Východná Volia štrbina: zo štrbiny nadol najskôr žľabovitým zúžením, ktoré prechádza v široký svah spadajúci k Malému Žabiemu plesu.
35-43°
S4-, E1+,
modrý ťažký
400 m (k Malému Žabiemu plesu)
január-apríl;
pozor na lavíny (terénna pasca pleso), v strednej časti možné cez chrbát vylyžovať doprava k Vyšnému Žabiemu plesu
F
Žabia veža (J svah): z vrcholu sprava nadol nevýrazným krátkym žliabkom, ktorý nižšie prechádza v široký svah. Svahom cez zúženie v strednej časti na spodnú pláň ústiacu na Malé Žabie pleso.
35-45°
S4, E1+,
červený ľahký
420 m (k Malému Žabiemu plesu)
január-apríl;
veľký pozor na lavíny - aj s malým splazom môžeš skončiť v plese! Pre fajnšmekrov možnosť zlyžovať spektakulárnu Tylkovu vežičku v ramene vybiehajúcom zo Žabej veže smerom na juh (bodkovaná varianta)
G
Žabia veža (cez Tylkovu štrbinu): z vrcholu ľahko južným svahom do Tylkovej štrbiny. Zo štrbiny doľava nadol veľmi strmo cez prevej do úzkeho strmého žliabku, ktorý ústí do hornej časti JV steny. Ľavou časťou steny až na nevýrazný snehový hrebienok v strednej časti línie. Z neho strmým exponovaným zúžením zľava a následne šikmo vpravo nadol na širokú, stále však strmú, spodnú časť steny ústiacej do Kotlinky pod Žabím koňom.
začiatok do štrbiny 40-45°, nižšie 60°+ na 20 m, zvyšok 45-50°
S6-, E2+,
čierny ľahký
350 m (do Kotlinky pod Žabím koňom)
marec-apríl;
strmé a lavinózne, kľúčovým miestom je prevej v Tylkovej štrbine, strmý žliabok pod ním a exponované zúženie v strednej časti línie
Mengusovska dolina - Rysy
Zjazd
Stručný opis
Sklon
Obtiažnosť
Prevýšenie
Poznámka
H1
Štrbina nad vežami: z výraznej štrbiny v západnom hrebeni Rysov krátkym žľabom smerom na juh na širokú pláň Terasy Rysov, z ktorej svahom zľava ľahko do Kotliny Žabích plies.
30-40°
S3+, E1,
modrý stredne ťažký
400 m (k Žabím plesám)
január-apríl;
z Terasy Rysov možnosť lyžovať nadol aj strmšou líniou priamo do Kotlinky pod Žabím koňom (variant H2 nižšie)
H2
Štrbina nad vežami (variant): začiatok zjazdu ako H1. Z pravého okraja Terasy Rysov priamo nadol krátkym úzkym žľabom a ďalej Kotlinkou pod Žabím koňom ku Veľkému Žabiemu plesu.
30-40°, žľab 40-45° na 50 m
S4-, E1+,
modrý ťažký
400 m (k Žabím plesám)
január-apríl;
I
Rysy (JZ stenou): zo SZ vrcholu Rysov najskôr niekoľko metrov po hrebeni smerom na JV pod malé sedielko v hrebeni. Ďalej nadol širokou snehovou pláňou, ktorá je zakončená systémom žliabkov a skalných rebier. Ponad ne šikmo doľava cez nevýrazný snehový hrebienok do žliabku, ktorým nadol asi 50 m (najstrmšia časť zjazdu). Nasleduje traverz doľava cez ďalší snehový hrebienok do vedľajšieho žľabu spadajúceho šikmo doľava nadol. Ním až do jeho spodnej časti prerušenej skalnými ostrovčekmi. Pomedzi ne (najužšie miesto) a ďalej už ľahko na širokú snehovú pláň Terasy Rysov, ktorou ľahko nadol k Žabím plesám.
35-45°
S4+, E2,
červený stredne ťažký
580 m (k Žabím plesám)
marec-apríl;
pekný zjazd s možnosťou ťažšej narovnávajúcej varianty - netraverzovať doľava cez druhý snehový hrebienok, ale pokračovať priamo nadol zužujúcim sa žľabom (často tam však býva nepresnežený skalný prah)
DRAČIA DOLINKA
Mengusovska dolina - Dracia dolinka
Zjazd
Stručný opis
Sklon
Obtiažnosť
Prevýšenie
Poznámka
B
Ťažký štít: z vrcholovej plošinky najskôr z pravej strany hrebeňa asi 20 m do malej štrbinky v hrebeni. Z nej snehovou stienkou priamo nadol do žľabu spadajúceho zo Štrbiny pod Ťažkým štítom. Žľabom ľahko nadol cez zúženie až na dno Dračej dolinky.
horná časť 45-50° na 50 m, žľab 35-42°
S5-, E2,
červený stredne ťažký
550 m (na dno Dračej dolinky)
január-marec;
horná časť sa rýchlo vytápa na skalu
C
Štrbina pod Ťažkým štítom: zo štrbiny mierne doľava cez plytký snehový chrbát do širokého žľabu, ktorým ľahko nadol do Dračej dolinky.
30-40°
S3+, E1,
modrý stredne ťažký
520 m (na dno Dračej dolinky)
január-apríl;
najľahší zo žľabov v masíve Vysokej a Ťažkého štítu
D
Vysoká (SZ vrchol): z vrcholu strmou snehovou stienkou zakončenou malým skalným prahom (prah je možné skočiť alebo oblyžovať zľava) do širokého centrálneho žľabu. Ním ľahko na úroveň Dračieho sedla. Odtiaľ buď vľavo cez sedlo do Kotlinky pod Dračím sedlom, alebo ďalej priamo žľabom cez zúženie do Dračej dolinky.
horná časť 45-50° na 30 m, žľab 33-42°
S5-, E2,
červený stredne ťažký
580 m (na dno Dračej dolinky)
január-apríl;
vzhľadom na ultrapopularitu vrchola je to tu aj v zime často preľudnené, v hornej časti možnosť varianty zo štrbiny medzi SZ a JV vrcholom (45-50° na cca 15 m)
E1
Vysoká (JV vrchol): z vrcholu najskôr cca 25 m priamo dole žliabkom zakončeným kolmou stenou (exponované). Nad stenou traverz doľava na snehový hrebienok, z ktorého spadá doľava nadol širšia snehová pláň. Pláňou až do miesta, kde je prerušená malými skalnými prahmi, ktoré obchádzame sprava traverzom cca 10 m. Potom pokračujeme pláňou ďalej nadol asi 100 m až nad spodnú skalnú bariéru. Tu traverz doprava 15 m na nevýrazný snehový hrebienok. Z neho doprava nadol zužujúcim sa žliabkom až na úroveň snehového prerušenia skalného rebierka. Týmto snehovým prerušním doprava do vedľajšieho žliabku a ním dole do  Kotlinky pod Dračím sedlom.
40-47°
S5, E3,
červený ťažký
370 m (do Kotlinky pod Dračím sedlom)
marec-apríl;
pekná línia z pekného vrcholu, zvyčajne menej preľudnené ako na vedľajšom SZ vrchole
E2
Vyšné Dračie sedlo (varianta zjazdu JV vrchola): z hornej časti snehovej pláne zjazdu E1 traverz doľava cez nevýrazný snehovo-skalný hrebienok na snehový svah ústiaci do žľabu spadajúceho z Vyšného Dračieho sedla. Žľabom a jeho výrazným zúžením v spodnej časti (cca 4 m) priamo nadol do Kotlinky pod Dračím sedlom.
40-45°
S4+, E2,
červený stredne ťažký
370 m (do Kotlinky pod Dračím sedlom)
marec-apríl;
potrebné nadpriemerné množstvo snehu, aby bolo zúženie žľabu kompletne vysnežené, pri štarte z JV vrchola Vysokej sa náročnosť zjazdu zvyšuje na cca S5-, E3, červený ťažký
RUMANOVA DOLINKA a ŽELEZNÁ KOTLINA
Mengusovska dolina - Rumanova dolinka a Zelezna kotlina
Zjazd
Stručný opis
Sklon
Obtiažnosť
Prevýšenie
Poznámka
A
Rumanov štít: zo snehovej plošinky cca 5 m pod SZ vrcholom sprava po hrebeni do Rumanovej štrbiny (t.j. štrbiny medzi SZ a JV vrcholom). Z nej priamo nadol asi 30 metrov a potom traverz doprava po úzkej strmej rampe. Rampa v závere prechádza v krátky žliabok ústiaci na rozširujúcu sa snehovú pláň spadajúcu z Gankovej štrbiny. Pláňou šikmo doľava nad lievikovitý žľab so zúžením, ktorým priamo nadol do Rumanovej dolinky.
hore 100 m 40-50°, nižšie 30-40°
S5, E2+,
červený ťažký
350 m (do Rumanovej dolinky)
marec-apríl;
zaujímavý zjazd z pekného vrchola, kľúčová je vrcholová časť zjazdu
B1
Zlobná kopa: z vrcholu kopy doprava nadol do žľabu spadajúceho z Nižnej Zlobnej lávky. Žľabom priamo nadol cez dva zúženia do kotlinky pod Zlobivou.
35-43°, 2x47°
S4+, E1+,
červený stredne ťažký
350 m (do kotlinky pod Zlobivou)
február-marec;
technická obtiažnosť v zúženiach značne závisí od toho, či sú dostatočne vysnežené
B2
Varianta žľabu zo Zlobnej kopy: podobne ako B1 až nad spodné zúženie, nad ktorým traverz doľava cez plytký chrbát na širokú pláň, ktorá ústí do ľavej časti kotlinky pod Zlobivou.
35-43°, 1x47°
S4+, E1+,
červený stredne ťažký
350 m (do kotlinky pod Zlobivou)
február-marec;
ľahšia varianta zjazdu B1, vhodné, ak je v spodnom zúžení málo snehu alebo je tam vytečený ľad
C
Nižná Zlobná štrbina: zo štrbiny žľabom, ktorý sa postupne rozširuje a prechádza v širokú snehovú pláň spadajúcu pod Strážne sedlo do kotlinky pod Zlobivou. Z kotlinky ďalej buď doprava do Rumanovej dolinky alebo doľava cez nevýrazné sedielko do Ľadovej kotliny.
28-35°
S3, E1,
modrý stredne ťažký
250 m (do kotlinky pod Zlobivou), 400 m (k Ľadovému plesu)
január-apríl;
ľahký zjazd vhodný pre začínajúcich skituristov
D
Hrubá Snežná kopa: z vrcholu ľavou časťou krátkej východnej stienky spadajúcej do Východnej Železnej brány, odkiaľ ďalej širokým JZ žľabom priamo nadol do Železnej kotliny.
30-40°
S4-, E1+,
modrý ťažký
250 m (do Železnej kotliny)
február-apríl;
zlyžovať je možné aj na druhú stranu na Gerlachovské spády
E
Sedlo pod Drúkom: zo sedla najskôr postupne zvažujúcim sa svahom asi 70 m priamo nadol. Ďalej traverz cez snehové rebro doprava do krátkeho žľabu, ktorým ľahko nadol do Železnej kotliny.
35-45°
S4, E2+,
červený stredne ťažký
300 m (do Železnej kotliny)
marec-apríl;
zhora je orientačne náročné trafiť prechod doprava do spodného žľabu
KÔPKY a POPRADSKÝ HREBEŇ
Mengusovska dolina - Kopky
Zjazd
Stručný opis
Sklon
Obtiažnosť
Prevýšenie
Poznámka
A
Popradský priechod: zo štrbiny medzi 1. a 2. Popradským mníchom priamo nadol výrazným žľabom.
prvých 15 m 47-45°, nižšie 35-43°
S4, E1,
modrý ťažký
300 m (na zimný chodník v Meng. doline)
január-apríl;
relatívne krátke ale pekné
B
Malá Kôpka: z vrcholového hrebeňa priamo nadol 20 m úzkym strmým žliabkom, ktorý postupne prechádza v širokú plytšiu pláň. Ňou šikmo vľavo nadol do širokého kuloára, ktorým ľahko až do jeho spodnej tretiny. Tu sa kuloár zužuje a láme v strmý žľab. Žľabom cez zúženie a ďalej asi 100 m až nad spodný ľadopád, okolo ktorého lyžujeme strmým úzkym žliabkom sprava. Pod ľadopádom už ľahko po snehovom kuželi až na zimný chodník v Mengusovskej doline.
vrch. časť 45-50° na 20 m, kuloár 35-45°, 1x 10 m 50°, spodný prah 50-55° na 30 m
S5, E2+,
červený ťažký
700 m (na zimný chodník v Meng. doline)
február-marec;
vrcholovú časť a spodný žliabok na jar rýchlo vytápa, ťažké na vystihnutie dobrých podmienok, lavinózne
C
Nižná Popradská štrbina: zo štrbiny priamo nadol širokou pláňou, ktorá nižšie naberá sklon a postupne prechádza v mierne zakrivený žľab. Ním nadol až na spodný kužel, ktorým sprava na dno Mengusovskej doliny.
35-40°, stred- ná časť 40-45°
S4, E2,
červený ľahký
600 m (na zimný chodník v Meng. doline)
január-apríl;
v hornej časti možnosť lyžovať sprava strmšou pláňou (bodkovaná varianta)